Par muzeju

Viesītes muzejs „Sēlija” ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde, kas ir Viesītes novada pašvaldības struktūrvienība un atrodas tās pārziņā, dibināta ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000. gada 5. jūlija lēmumu.

 

Muzeja misija

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes novada un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.

Muzeja darbības virzieni

• Krājuma politikas īstenošana
• Komunikācijas darbs ar sabiedrību
• Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecības un zinātniskais darbs
• Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana
• Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana
• Muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana
• Tūrisma pakalpojumu sniegšana

 

Muzeja juridiskā adrese: A. Brodeles iela 7, Viesīte, LV-5237

Muzeja administrācijas faktiskā adrese: Peldu iela 2, Viesīte, LV-5237

E-pasts: info[et]muzejsselija.lv (muzejs); tip[et]viesite.lv (tūrisma informācija)
Tālrunis: +371 29116334 (muzejs); +371 28681126 (tūrisma informācija)

Darbinieku kontakti šeit.

 

Rekvizīti:

Viesītes muzejs “Sēlija”

Maksātājs:
Viesītes novada pašvaldība
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Reģ. Nr. 90000045353
PVN Nr. LV90000045353
AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV66UNLA0009013130395