Viesītes vēsture

Rakstīsim Viesītes vēsturi!

Aicinām sūtīt savus ievērojamus datumus par notikumiem un personībām, kas papildinātu un veidotu pilnīgāku mūsu pilsētas vēsturi. Papildinājumi būs skatāmi muzeja mājas lapā www.muzejsselija.lv

Janvāris

♦ 1896. gada 17. janvārī Viesītē dzimis ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks, veselības aprūpes organizētājs un sabiedriskais darbinieks profesors Pauls Stradiņš.

♦ 1996. gada 17. janvārī Viesītes vidusskolā notika profesora Paula Stradiņa simtgades piemiņas pasākums.

♦ 2006. gada 17. janvārī prof. Paula Stradiņa 110 gadu atceres pasākums. Piemiņas brīdis pie prof. Paula Stradiņa pieminekļa, Viesītes kultūras nama konferenču- kino zālē notiek 10. Stradiņa lasījumi, skolēnu pētniecības darbu aizstāvēšana.

♦ 1906. gada  21. janvārī Viesītes ezera galā, silā nošauti revolucionāri Jūlijs Dievkociņš, Jurģis Brunovskis un Pēteris Balodis.

♦ 1989. gada 26. janvārī Viesītē Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā pie piemiņas akmens mastā pirmo reizi pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

♦ 1899. gada 27. janvārī dzimis tēlnieks Voldemārs Jākobsons (1899 -1972), Viesītes Atbrīvošanas pieminekļa (Viesītes Brīvības pieminekļa) meta akvarelī autors.

 

Februāris   

♦ 1928. gada 7. februārī Viesītei piešķirts pilsētas statuss. Tiek nolasīts valdības rīkojums par pilsētas tiesību piešķiršanu.

♦ 1919. gada 16. februārī Pļaviņās dzimis Voldemārs Spārniņš (1919 – 1979), sporta treneris, fizkultūras skolotājs Viesītes vidusskolā ( 1948-1979). Viņa vārdā nosaukti volejbola mači – Spārniņa kauss.

♦ 1993. gada 19. februārī atklāts Viesītes vidusskolas muzejs.

♦ 1922. gada 20. februārī Viesītē darbu uzsāka izglītības biedrība „Ausma”, kurai bija liela nozīme kultūras dzīves organizēšanā.

♦ 1923 . gada 20. februārī Eķengrāves Ratniekos atvērta Eķengrāves miesta pamatskolu. Skolas pārzinis Vilhelms Krēlis

♦ 1956. gada 21. februārī Madonas rajona Barkavā dzimusi Skaidrīte Nažinska (Māliņa) (1956- 2013), Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra direktore (1997 -2013), katastrofu medicīnas un neatliekamās palīdzības ārste, veselības aprūpes speciāliste un Viesītes sociālās aprūpes dienesta izveidotāja, Viesītes pilsētas domes deputāte (1994 -2013).

♦ 1928. gada 24. februārī Kaplavā dzimis Arkādijs Kasinskis (1928 – 1991),  mākslas vēsturnieks, Viesītes vidusskolas zīmēšanas un rasēšanas skolotājs (1950 – 1975). Viņa vārdā nosaukts apbalvojums skolu audzēkņiem – Arkādija Kasinska balva.

♦ 1926. gada 28. februārī Jelgavā dzimusi Zoja Haitova (Rošonoka) – Viesītes slimnīcas galvenā ārste. Viesītes slimnīcā nostrādājusi 47gadus, savu darba mūžu atdodot viesītiešu veselības saglabāšanai.

 

Marts

♦ 2003. gada marta sākumā pēc 30 gadu stāvēšanas uz sliedēm no bijušā Viesītes dzelzceļa stacijas laukuma Mazais bānītis aiztransportēts uz depo ēku restaurācijai.

♦ 1989. gada 12. martā viesītieši piedalījās LTF rīkotajā manifestācijā Rīgā Komjaunatnes krastmalā.

♦ 1925. gada 15. martā Rīgā dzimusi Paula Stradiņa meita Irēna Stradiņa (1925 – 1972), arhitekte, gleznotāja.

♦ 1989. gada 17. marts – priekšvēlēšanu kampaņa Viesītē. Viesītiešu tikšanās ar LTF atbalstīto deputātu kandidātu Vili Krūmiņu.

♦ 1949. gada 25. marta vakarā no laukuma pie Viesītes 7-gadīgās skolas ( pagastskolas) un internāta tiek organizēta apkārtējo pagastu iedzīvotāju deportācija uz Sibīriju. No Viesītes izsūtīti 10 iedzīvotāji, no Viesītes pagasta – 77, no Vārnavas – 21, no Elkšņiem -48, no Saukas – 151, no Rites – 35.

♦ 1989. gada 25. marts – pirmo reizi Trešās atmodas laikā pie Latvijas Valsts karoga pilsētas centrā notiek sēru mītiņš komunisma represēto piemiņai.

♦ 1989. gada 28. marts. Represēto piemiņas dievkalpojums Viesītes Brīvības baznīcā.

♦ 1905. gada 31. martā Saukas pagasta Lejas Arendzānos dzimis ievērojamais latviešu komponists, pianists, Latvijas Valsts konservatorijas pedagogs Arvīds Žilinskis (1905- 1993).

 

Aprīlis

♦ 1954. gada 7. aprīlī izveido Viesītes mašīnu- traktoru staciju (MTS).

♦ 2006. gada 7. aprīlī notiek pirmā Viesītes muzeja „Sēlija” akreditācija, kas apstiprināta 12. aprīlī Kultūras ministrijā.

♦ 2012. gada 11. aprīlī Rīgas ostā ūdenī tiek nolaists pirmais Latvijā būvētais patruļkuģis, kam dots vārds „Viesīte”.

♦ 1958. gada 15. aprīlī Krustpilī dzimis Viesītes vidusskolas direktors (no 1987. gada) Andris Baldunčiks.

♦ 1931.gada 21. aprīlī Viesītes pagasta vecākais Voldemars Miezers nodibināja Viesītes mazpulku organizāciju.

♦ 1990. gada 21.aprīlī notiek Vislatvijas deputātu sanāksme Daugavas stadionā, kas atbalsta Latvijas Republikas deklarāciju.

♦ 1996. gada 23. aprīlī izveidota Viesītes televīzija, kas darbojās līdz 2008. gada aprīlim.

♦ 1958. gada 26. aprīlī Viesītē dzimuši: dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš un komponists, mūziķis un kultūras darbinieks Aigars Godiņš.

♦ 2010. gada 27. aprīlī Viesītes muzeja „Sēlija” Mazā Bānīša parkā atklāj tekstildarbnīcu.

♦ 2002. gada 30. aprīlī Viesītes Kultūras pils kino-konferenču zālē tiek pasniegtas Barikāžu piemiņas zīmes.

♦ 1989. gada 31.aprīlī notiek parakstu vākšana LTF domes valdes aicinājuma atbalstīšanai par teritoriālā karaspēka izvešanu no Latvijas.

 

Maijs

♦ 1999. gada 1. maijā atklāj Kultūras pils koncertzāli

♦ 2004. gada 1. maijā – svinīga Eiropas Savienības karoga uzvilkšana Viesītē pie Kultūras pils.

♦ 1990. gada 4. maijā Rīgā Augstākā padome balso par Latvijas neatkarības Deklarāciju. Balsošanas rezultāts:  2/3 balsu – par. Latvijas tauta svin uzvaru!

♦ 2018. gada 4. maijā Paula Stradiņa skolas dārzā atklāj Simtgades pīlādžu aleju.

♦ 2006. gada 20. maijā Viesītē notiek pirmais starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” pasākums – Veselības pārgājiens ar “Laupītāju nakti” uz Mīlestības saliņas.

♦ 1999. gada 21., 22.maijā – Sēļu I kongress Aknīstē un Viesītē. Sēlijas karoga iesvētīšana Sunākstes baznīcā.

♦ 2003. gada 22. maijā Viesītē notiek III Sēlijas kongress.

♦ 1996. gada 25. maijs – Sēļu gada noslēgums Viesītē, II Sēlijas sarunas, profesora Paula Stradiņa 100 gadu atcere.

♦ 2006. gada 26. maijā Viesītē notiek Veltījuma konference profesora Paula Stradiņa 110 gadu atcerei.

♦ 2005. gada 26., 27.maijā – IV Sēlijas kongress Krustpilī, Sēlpilī.

♦ 1923. gada 28. maijs – Kārlis Ulmanis ierodas Eķengrāvē, lai dibinātu Zemgales lauksaimniecības biedrības nodaļu.

♦ 1999. gada 28. maijā Viesītes Kultūras pilī notiek Pašvaldību savienības 9. kongress, kurā piedalās arī Valsts prezidents Guntis Ulmanis.

♦ 1950. gada 30. maijā Viesītē dzimusi māksliniece Ligita Caune.

♦ 2014. gada 30. maijā Viesītē notiek 7. Sēlijas kongress.

♦ 1986. gada 31. maijā pie ēkas Raiņa ielā 14, kur dzīvojusi Stradiņu ģimene, tiek atklāta piemiņas plāksne, tā atzīmējot 90 gadus profesoram Paulam Stradiņam.

 

Jūnijs

♦ 1995. gada 2. jūnijā Krustpils pilī notiek Sēlijai veltīta konference – I Sēlijas sarunas.

♦ 1940. gada 3. jūnijā braucienā pa Augšzemi Viesīti apmeklēja Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

♦ 2016. gada 4. jūnijā Jaunjelgavā notiek 8. Sēlijas kongress.

♦ 1975. gada 8. jūnijā, atzīmējot komponista Arvīda Žilinska 70 dzīves un 50 darba gadus, pirmo reizi notiek „Dziesmotā diena Saukā”.

♦ 2000. gada 9.-18. jūnijā Viesītes un Saukas apkārtnē notiek “Fotovasara 2000” ar apmešanās vietu “Pērlītē”. 17. jūnija vakarā uz Viesītes ezera demonstrē uguns skulptūru.

♦ 1937. gada 13. jūnijā visā Augšzemē pirmo reizi atzīmē šī novada Kultūras dienas.

♦ 1941. gada 14. jūnijs – notiek iedzīvotāju masveida deportācijas uz Sibīriju.

♦ 2003. gada 14. jūnijā Viesītē atklāj piemiņas zīmi komunistiskā genocīda upuriem.

♦ 1894. gada 14. jūnijā Rīgā dzimis Vilis Vilhelms Krēlis – pirmais Viesītes pamatskolas pārzinis (1923 – 1940).

♦ 1940. gada 18. jūnijā Viesīti okupē PSRS karaspēks.

♦ 2002. gada jūnijā pirms Jāņiem iznāk pirmais izdevuma „Viesītes Vēstis” numurs. Redkolēģiju vada Līga Griškena.

♦ 2012. gada 27., 28. jūnijā Daugavpils novada Skrudalienas pagasta “Ilgās” notiek 6. Sēlijas kongress.

 

Jūlijs

♦ 1921. gada 1. jūlijā Āžu miestam piešķirtas miesta pašvaldības tiesības ar nosaukumu Eķengrāves miests.

♦ 1941. gada 1. jūlijā Viesīti okupēja vācu karaspēks.

♦ 1949. gada 2. jūlijā notika Viesītes vidusskolas 1.izlaidums. Skolu beidza 17 absolventi. Klases audzinātāja skolotāja Zigrīda Celmiņa.

2000. gada 5. jūlijā dibināts Viesītes muzejs “Sēlija”. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņēma lēmumu “Par Viesītes novadpētniecības muzeja „Sēlija” dibināšanu un Nolikuma apstiprināšanu”. Ar 2006. gada 9. februāra lēmumu pieņemts muzeja nosaukums – Viesītes muzejs “Sēlija”.

♦ 1918. gada 15. jūlijā Līvānu pagastā dzimis Viesītes vidusskolas direktors (1948 -1972) Vladimirs Poliektovs. Miris 1972. gada 11. jūnijā.

♦ 1888. gada 18. jūlijā Eķengrāvē dzimis Kārlis Nīcis, Latvijas Nacionālās operas solists, dziedātājs un aktīvs sabiedrisks darbinieks Austrālijā. Miris 1985. gada 28. maijā trimdā.

♦ 1941. gada 19. jūlijs –Viesītes holokausta diena. Jūlijā apcietinātie ebreju tautības iedzīvotāji izmitināti Ļūdānu māju šķūnī. Ap 100 līdz 150 ebreju -vīrieši, sievietes, sirmgalvji, bērni – tika nošauti mežā.