Par muzeju

Darbinieku kontakti

Viesītes muzejs „Sēlija” ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde, kas ir Viesītes novada pašvaldības struktūrvienība un atrodas tās pārziņā, dibināta ar Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2000. gada 5. jūlija lēmumu. 

Muzeja juridiskā adrese:

Viesītes muzejs „Sēlija” – A. Brodeles 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Tālr.: 29116334, 28681126

www.muzejsselija.lv

info[et]muzejsselija.lv

1.1.            Muzeja misijas definējums

Viesītes muzeja „Sēlija” misija ir pārstāvēt Viesītes novada un Sēlijas kultūrvēstures mantojumu, iemūžinot sēļu cilts vārdu, rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko pašapziņu novada ļaudīs.

1.2.            Muzeja darbības virzieni

 1.2.1. Krājuma politikas īstenošana.

1.2.2. Sēlijas un Viesītes novada kultūrvēstures pētniecības un zinātniskais darbs.

1.2.3. Komunikācijas darbs ar sabiedrību.

1.2.4. Viesītes novada kultūrvēstures pieminekļu uzraudzības koordinēšana.

1.2.5. Tūrisma pakalpojumu sniegšana.

1.2.6. Sēlijas tradicionālās kultūras glabāšana.

1.2.7. Muzeja pārvaldījumā esošo ēku un teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana.