29. zinātniskās konferences “Buclera lasījumi” programma_14.12.2019.