Muzeju nakts Viesītē

Viesītes muzejam ir skanīgs un skanošs vārds – Sēlija. Skanīgs, jo muzejs ir viens no mūsu kultūrvēsturiskā novada pārstāvētājiem Latvijā, kas savā darbībā par galveno uzskata Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Skanošs, jo nu jau 18 gadus muzejs dzīvo un daudzina novada un reģiona vārdu, aicinot uz Viesīti Latvijas apceļotājus un viesus, bijušos novadniekus un nejauši te ienākušos. Jau 90 gadus pastāv Viesīte, kas gaiša un aicinoša būs mums pilsēta vienmēr.

Nozīmīgs pasākums muzejam bija Muzeju nakts 2018 ar mūsu nosaukumu “Te mans šūpulis kārts”. 19. maijā abas muzeja nodaļas Viesītē bija atvērtas apmeklētājiem līdz pat pusnaktij. Ar dzejas rindām par Viesīti Paula Stradiņa skolas kamīnzālē atklājām vakaru, lai radītu noskaņu un vēlmi izstaigāt muzeja telpas un iepazīties ar ekspozīcijām. Apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt visas četras “Alīdas” kafejas šķirnes un balsot par garšīgāko. Līdz ar to viena no kafijām saņēma Muzeju nakts simpātiju balvu “Ozolzīle”.

Muzeja apmeklētājus gaidīja arī Mazais Bānītis un viņa uzticamie draugi- muzeja čaklie palīgi un atbalstītāji visos pasākumos un ikdienā. Pirmo reizi apmeklētājiem bija iespēja apskatīt lokomotīvju depo no iekšpuses, ko bijām iztīrījuši, sakopuši un iekārtojuši svētkiem. Jāpateicas arī LU Folkloras kopas “Dandari” dalībniekiem, kas savas nometnes laikā te sarīkoja talku, tā atvieglojot muzejnieku darbu. Visskanīgākā stunda Muzeju naktī bija Viesītes pūtēju orķestra uzstāšanās, pirmo reizi depo vēsturē ieskandinot jauno “koncertzāli”. Jautrā atrakcijā tika iesaistīti Viesītē dzimušie pasākuma dalībnieki, atgādinot to, ka mūsu Muzeju nakts šoreiz veltīta viņiem. Ar interesi apmeklētāji skatīja depo un Mazā Bānīša vēstures fotogrāfijas, kas veidoja izstādi “Mazā Bānīša laiks”. Otra fotoizstāde, kas patīkami pārsteidza viesītiešus, bija – “Mēs dzīvojam Viesītē”- Artūra Goldberga fotogrāfijas. Pilsētiņa dažādos gadalaikos, krāsās un notikumos, svētku noformējumā un dabas burvībā, kas tepat ar skatienu sasniedzams.

Nebijis notikums apmeklētājiem pie ierastā muzeja ugunskura bija pirtīžu rituāla demonstrējumi, sausā pēršana, tradīciju zinātāju interesantais stāstījums, starojošā pirts noskaņa zem naksnīgajām debesīm, kad pasaulē nācis mazs cilvēkbērns un valda senlatviešu pirts burvestības gars. Zāļu tēja, medus maize un spožs augoša mēness sirpis priecēja vēlos muzeja viesus. Ceram, ka šis vakars devis jaukas emocijas un patīkamus atpūtas brīžus Viesītes Muzeju nakts apmeklētājiem. Paši bijām piekusuši, bet gandarīti par Muzeju nakti.

Pilsētas jubilejas gadā mēs, muzejnieki, vēlam ikvienam redzēt arī šodien sev apkārt “to balto gaismu, kas nedziest mūžam”, sirds gaismu un sajūtu gaismu, ko radām mēs paši.

Ilma Svilāne, Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja

Foto: Jānis Dzimtais