Mūsu novadnieka latviešu fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera atcere Viesītē

Mārtiņš Buclers dzimis 1866. gada 12. decembrī Saukas pagasta Jučos, tāpēc tradicionāli pie mums decembrī tiek atzīmēta viņa dzimšanas diena. Šogad pasākums notika 9. decembrī, iesākoties ar izstāžu atklāšanu Paula Stradiņa skolā. Muzeja kamīnzālē un vestibilos ir izkārtoti trīs fotogrāfu darbi:

Daiga Kalniņa “Jēkabpils laikgrieži”, Aloizs Savickis “Krikumi” un Marģers Martinsons “Mani bijušie kolēģi – fotogrāfi” (kolekcija ir dāvinājums muzejam). Katram autoram ir savs rokraksts un savs stāsts par izvēlēto tēmu.

Fotogrāfe un korespondente Daiga Kalniņa rosina uzmanīgi un atbildīgi ieskatīties savas pilsētas sejā.  Izstāde vizuāli atklāj un rāda Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko savdabību, vērtības, vizuālos pārsteigumus, citādību, atjaunošanos un apdraudējumu, lai modinātu un veicinātu katra jēkabpilieša vai krustpilieša pilsonisko atbildību par senā  mantojuma saglabāšanu.

Fotogrāfam Aloizam Savickim vienmēr ir prieks iemūžināt dabas skaistuma mirkļus, notikumus ar interesantiem vai pat jocīgiem akcentiem un cilvēkus. Šīs fotogrāfijas viņš nosauc par „krikumiem”, bet tie kopā veido šī laikmeta liecību.

Marģers Martinsons apguvis agronoma profesiju LLA, bet dzīves aicinājums tomēr bijis fotogrāfija, tāpēc pabeigts arī Maskavas Valsts kultūras institūts, kļūstot par kino- foto režisoru. Izstāde muzejā veidota no fotogrāfijām, kurās redzami viņam pazīstami fotogrāfi. Katrs no viņiem bijis Latvijā ar kaut ko ievērojams. Viņi organizējuši un vadījuši fotoklubus, strādājuši par fotogrāfiem, režisoriem atbildīgās darba vietās.

Izstāžu atklāšanas laikā varēja noskatīties arī foto prezentāciju, ko pirms desmit gadiem veidojis fotogrāfs Voldis Purviņš, fotogrāfijās dokumentējot Buclera lasījumus Viesītē.

Šī gada M. Buclera 28. lasījumu konference Kultūras pilī iesākās ar Latvijā pazīstamā fotovēsturnieka Pētera Korsaka godināšanu. Nu jau 31 gadu viņš mēro ceļu uz Viesīti un M. Buclera dzimto Sauku, lai apliecinātu mūsu novadnieka īpašo lomu Latvijas foto vēsturē. P. Korsaku sveica Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, kopīgu mērķu vadītie līdzgaitnieki Jānis Raščevskis ar dzīvesbiedri, Velta Lāce, Dainis Ormanis, Gunārs Spīdainis, Aivars Bite un citi. Viesītes muzeja „Sēlija” sveiciens bija ziedi un atmiņas par aizritējušajiem gadiem, ko raisīja vēsturiskas fotogrāfijas.

Kā vienmēr, referāti bija interesanti, saturīgi un arī debates raisoši. Konferenci vadīja  tās organizētājs Latvijas Fotogrāfu savienības valdes loceklis Arno Marnics. Ar ziņojumiem piedalījās Cēsu muzeja galvenais speciālists pētniecības darbā Tālis Pumpuriņš, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks, Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa, Madonas muzeja vadošais pētnieks Indulis Zvirgzdiņš un konferences vadītājs Arno Marnics. Īpašu uzmanību izraisīja P. Korsaka ziņojums par atrasto daudzkārt pieminēto Mārtiņa Buclera fotoalbumu un iepazīšanās ar tā saturu. Konferences noslēguma diskusijas jautājumiem nebija viennozīmīgu atbilžu, un tie klātesošajiem atstāja pārdomas par Lavijas fotogrāfijas kvalitātēm šodien un nākotnē.

Pārtraukumā konferences dalībnieki iepazinās ar fotoizstādēm tradīciju un izstāžu zālēs.

Šīs izstādes Kultūras pilī  būs skatāmas visu decembri.

Viesītes muzejs „Sēlija” ielūdz visus interesentus arī uz Paula Stradiņa skolu, kur fotogrāfu Daigas Kalniņas, Aloiza Savicka un Marģera Martinsona foto izstādes var apmeklēt līdz 31. janvārim muzeja darba laikā:  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no 10:00 līdz 17:00.

Par M. Buclera atceres pasākuma sagatavošanu un norisi atbildēja Latvijas Fotogrāfu savienība, Viesītes novada pašvaldība, Viesītes Kultūras pils un Viesītes muzejs „Sēlija”.

Ilma Svilāne, Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja

Foto: Aivars Bite, Ligita Levinska – Drozdova