Eiropas kultūras mantojuma diena 2017 Viesītes novadā

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis bija apzināt un no jauna iepazīt tās vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbību. Viesītes novadā tāda vieta ir Sunākstes baznīca, Stenderu kapu kalns un bijušās mācītājmuižas vieta, jo tā vistiešāk saistās ar Stenderu dzimtas darbību un vēsturē maz pieminētajiem te 1873. gada 22. augustā notikušajiem Augškurzemes dziedāšanas svētkiem. Ar tiem aizsākas dziesmu svētku tradīcijas Sēlijā.

10. septembrī pulcējāmies pie Sunākstes baznīcas, lai mastā uzvilktu mums piešķirto Eiropas kultūras mantojuma dienu zilo karogu un atzīmētu mantojuma dienu Viesītes novadā. Tāpat kā tālajā 1873.gadā, arī mūsu svētkiem bija trīs daļas. Saruna par mūsu novadam tik nozīmīgajiem notikumiem sākām Sunākstes baznīcā, kur klātesošie apskatīja viesītieša Edgara Bindemaņa dziesmu svētku kolekcijas daļu, kas aptver periodu līdz 2. pasaules karam. To iekārtoja un prezentēja muzejs ”Sēlija”. Ar interesi sunākstieši un viesītieši noklausījās Andra Šinkes stāstījumu par saviem pētījumiem Sunākstes vēsturē, kas saistās ar dziedāšanas svētku notikumiem un to aizsācāju Vecā Stendera mazmazdēlu Karlu Gotlobu Stenderu.

Pie piemiņas akmens Vecajam Stenderam mastā tika pacelts kultūras mantojuma dienu karogs. Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Sunākstes pagasta pārvaldniece Ināra Vītola un jaundibinātās Stendera biedrības valdes loceklis Jānis Dimitrijevs uzrunās apliecināja šīs vietas nozīmīgumu un mūsu kopējās intereses saglabāt to nākamajām paaudzēm.

Otrajā svētku daļā visi pulcējāmies Stenderu kapu kalnā, kur Sunākstes pamatskolas skolotāja Dzintra Baltruna vadīja atceres brīdi, ko emocionālu un skaistu darīja Sunākstes pamatskolas 9. klases un Jēkabpils mūzikas skolas vijoles klases audzēkne Elīna Zvejniece. Šķiet, pats Vecais Stenders bija izvēlējies šo silto un saulaino rudens dienu starp citām lietainām, lai viņa cienītāji un godinātāji pilnībā izjustu šīs vietas burvību, nesteidzīgi ejot lauku ceļu pa Bildu ābices taku.

Trešā svētku daļa tāpat kā vēsturiskajos dziedāšanas svētkos norisinājās bijušās Sunākstes mācītājmuižas vietā, kur iesāktie vērienīgie sakopšanas darbi liecina par nopietno vēlēšanos padarīt šo vietu par savdabīgu lauku kultūras centru. Mācītājmuižas dārza svētku dalībniekus priecēja Kokneses kapela “Aizezeres muzikanti”, izpildot labi pazīstamas dziesmas, kas, visiem kopā dziedot, iespējams, ka pirmo reizi pēc daudziem gadiem, pieskandināja Vecajam Stenderam un viņa pēcnācējiem tik tuvos mācītājmuižas laukus un mežus. Svētkus bagātināja kopīgas sarunas pie Alīdas kafijas.

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma sagatavošanas darbos un arī tiem, kas atrada laiku brīvai svētdienas pēcpusdienai, dziedāšanas svētku vēstures un Stenderu dzimtas daudzināšanai! Tiksimies šajā pat vietā pēc gada!

Svētkus rīkoja Viesītes novada pašvaldība – Viesītes Kultūras pils, muzejs “Sēlija”.

Foto: Ilma Svilāne, Ligita Levinska-Drozdova