6. augustā atzīmēti Dzelzceļnieku svētki

Katru gadu augusta pirmajā svētdienā Viesītē tiek svinēti Dzelzceļnieku svētki, un tā jau 45. gadu.  Šogad Mazajam Bānītim paliek jau 101, tātad ieripojis jau 2. gadsimtā.  Tradīcija aizsākās pēc Mazā Bānīša līniju slēgšanas 1972. gadā. Lai gan dzelzceļnieku skaits katru gadu, diemžēl, sarūk, svētki paliek, lai saglabātu aizgājušo paaudžu piemiņu ne tikai savā atmiņā, bet arī tiem, kas būs pēc mums.

Nākamajā gadā, svinot 90. Viesītes pilsētas un 100. Latvijas jubileju, mūsu depo lokomotīvei, kas atrodas muzeja ekspozīcijā, tiks svinēti 100 gadi, jo tā izgatavota 1918. gadā Vācijā. Arī “maza” jubileja.

Svētdienas vēlā rītā vagonu depo sapulcējās dzelzceļnieki, viņu ģimenes un draugi. Tika nolasīti svētku apsveikumi no tiem, kuri cienījamā vecuma dēļ vairs nevar ierasties uz svētkiem.

Sveicām četrus jaunus muzeja Goda biedrus – Mirdzu Jēriņu, Raimondu Sirmoviču, Mudīti Žikari un Rutu Davidāni. Šogad muzeja “Goda grāmatā” viņus ierakstījām kā mūsu palīgus no dzelzceļnieku ģimenēm pateicībā par atbalstu muzeja darbā. “Goda grāmata“ nodibināta 2009.gadā. Pirmais tajā tika ierakstīts un Goda biedra apliecību saņēmis Jānis Dimitrijevs.

Svētku dienā tika pāršķirtas vēstures lapaspuses, kas pilnas ar gaišām atmiņām par Mazā Bānīša laiku. Ar klusuma brīdi tika pieminēti Mūžībā aizgājušie. Vienmēr jaukas ir tikšanās ar Zilākalna puses bijušajiem dzelzceļniekiem Jāni Plānu un Zigfrīdu Smeķi, kas arī šoreiz bija ieradušies no Valmieras novada.

Mazo Bānīti izmantoja ne tikai pasažieru un preču pārvadāšanai, tas kļuva arī par sabiedriskās dzīves centru lauku apvidos – iespēja uzzināt jaunākās ziņas, uz pilsētu tirgiem nogādāt vietējo iedzīvotāju saražoto produkciju, aizbraukt pie radiem, draugiem ciemos. Ap Mazo Bānīti mutuļoja tam laikam notikumiem bagāta un daudzveidīga kultūras dzīve. Pēc stāstiem šķiet, ka cilvēki tad bija darbīgāki, saticīgāki un kopības sajūtas vienoti. Par to viņi pateicas šaursliežu dzelzceļam, par kura piemiņas saglabāšanu šodien rūpējas muzejs.

Paldies par atmiņu stāstiem visiem, kuri ieradās! Šķiet, ka Mazais Bānītis ir kā bākuguns, kas saista un silda ne tikai  dzelzceļniekus!

Viesītes muzejs “Sēlija”