Projekta “1836” Leišmalītes gājiens Viesītes novadā

Fonds „1836” realizē projektu „Aplido, apceļo, aplido Latviju”, kura ietvaros tiek veidota taka 1836 km apkārt Latvijas pierobežai. Fonda dalībnieki stāsta: “Projekta mērķis ir izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma taku apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot. Mēs iepazīsim un izzināsim Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, izveidosim ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām, tādējādi veicinot cilvēku fizisko, emocionālo un garīgo labklājību, un stiprinot vienotību iedzīvotāju starpā. Kā arī izveidosim aprakstu par Latvijas kontūras apceļošanu, iemarķēsim taku un sniegsim praktiskus ieteikumus par to.”

Jūlija pēdējā nogalē (29.07.-30.07.) notika projekta “1836” Leišmalītes gājiens Viesītes novadā. Dienas bija saules pielietas un ar mirkļiem – dievišķi skaistiem! Līdz šim gājieni notikuši, ejot gar robežu, bet šoreiz – perpendikulāri tai. Pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Viesītes muzeju “Sēlija”, Teodora Zaļkalna pieminekli Jēkabam Brunneram, pieminekli revolucionāram Jānim Luteram-Bobim, Līgo kalniņu, kā arī pēc vakariņām klausīties sieviešu vokālā ansambļa “Tik un Tā” koncertu, apskatīt Alberta Eglīša kolekciju Elkšņu pamatskolā un Atmiņu istabu, piedalīties radošajās meistarklasēs un degustēt slaveno Alīdas kafeju, apskatot arī pašu ražotni.

Viesītes novads ir īpašs, jo 70. gados Imants Ziedonis un Dižkoku atbrīvošanas grupa pie Stupeļu un Margas pilskalniem novietoja akmeņus ar iekaltiem to nosaukumiem. Svētdienā gājiena dalībnieki apskatīja pilskalnus. 
Svētdienas gājiens noslēdzās mazajā, bet skaistajā Ilzu baznīcā ar iedvesmojošu un svētīgu koncertu no kora “Balsis” un diriģenta Inta Teterovska.
Gājiens ir svētceļojums; tā ir sevis, citu un īpaši Latvijas iepazīšana, kā arī “atslēgšanās” no ikdienišķā un sevis bagātināšana!
Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska-Drozdova

Foto: Ligita Levinska-Drozdova