Muzeju nakts 2017

Aizvadīta Eiropas Muzeju nakts, kam Viesītē bija dots nosaukums “Āžu miestā laiku neskaita”. Visas Latvijas muzeju kopīgā tēma bija Laiks, laika rats.

Muzeju nakts iesākās ar pašdarbības teātru kolektīvu uzvedumiem par seniem un vēl senākiem laikiem. Režisores Aijas Rancovas vadībā pie mums viesojās Mežāres bērnu un jauniešu amatierteātris “Sapņotāji” ar fragmentu no A.Brigaderes lugas “Maija un Paija”. Ar skaļiem aplausiem skatītāji sagaidīja Rites un Viesītes amatierteātru dalībniekus kopīgā uzvedumā “Āžu miesta Mazo Bānīti gaidot”. Kas tik nav Viesītē noticis Mazā Bānīša laikos!

Seno laiku romantiku varēja baudīt, iesēžoties gandrīz simtgadīgos baznīckunga ratos un pozējot fotogrāfam. Fonā Saukas baznīcas skats, ko muzejam dāvinājusi Ieva Milakne. Turpat Mazā Bānīša parkā Muzeju nakts pasākuma apmeklētājiem bija iespēja skatīt Mārtiņa Buclera pagājušā gadsimta sākumā uzņemto fotogrāfiju kopijas no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, kur ievērojamais fotogrāfs dokumentējis lauku darbus. Turpat arī mūsu muzejā esošo fotogrāfiju palielinātas kopijas “Seno laiku lauku darbi”. Pie Mazā Bānīša tika demonstrēta Latvijas Kinematogrāfistu savienības dokumentāla filma “To atceras tikai vilcieni”, kas atsauca atmiņā senas kinofilmas, kur redzami dažādu laika periodu vilcieni. Muzeju naktī noslēdzās fotoakcija ”Es esmu laimīgs”, kur bija skatāmas muzejam atsūtītas fotogrāfijas ar iemūžinātiem laimīgiem brīžiem, kas bijuši, bet, laika ratam ritot, vairs nebūs nekad. Šajā vakarā bijušajā Āžu miestā muzeja abu nodaļu, gan Mazā Bānīša parka, gan Paula Stradiņa skolas, vairāk kā 350 apmeklētāji varēja laiku neskaitīt, bet iepazīties ar iekārtotajām ekspozīcijām, izstādēm, darboties radošajās darbnīcās pie “Zīlēm” un Sēlijas mājā, uzspēlēt āra dambreti un Viesītes mazpulka dāvanu – metienbāņa spēli. Pie “Zīlēm” katram rokdarbu minimuma pratējam bija iespēja izgatavot Āžu miesta suvenīru – āzīti, bet Sēlijas mājā Elkšņu “Savam priekam” dalībnieces palīdzēja gatavot laika mērītāju- pulksteni un dzirnaviņas, kas simbolizē nerimstošo laika plūdumu.

Paldies muzeja palīgiem dežurantiem, radošo darbnīcu vadītājām, muzeja darbiniekiem un Muzeju nakts apmeklētājiem!

Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne

Foto: Ligita Levinska-Drozdova