Simtgades pīlādžu alejas stādīšana Paula Stradiņa skolas dārzā


Gaidot Latvijas simtgadi, arī muzejs „Sēlija” aicina viesītiešus un ciemiņus iestādīt savu pīlādzi Paula Stradiņa skolas dārzā, kas ir kopīga dāvanai Latvijai 100. dzimšanas dienā, kā arī savai pilsētai. 2. un 3. maijā pīlādžus iestādījuši gan Viesītes vidusskolas skolēni, gan bijušie absolventi, viesītieši, dzelzceļnieki, tālāki ciemiņi. Šobrīd iestādīts jau 31 pīlādzis.

Pīlādzis ir aizsardzības un spēka simbols, rudenī īpaši skaistas ir košās ogas un salnu iekrāsotās lapas. Pēc latviešu tautas ticējumiem, pīlādzim piemīt neparasts spēks – tas spēj pasargāt cilvēku no visa ļaunā, tāpēc cilvēki izvēlas šo koku iestādīt māju tuvumā. Pie ēku durvīm liek pīlādžu nūjas un krustiņus, lai istaba, kūtī vai klētī nevarētu iekļūt velni, raganas, burvji, skauģi un zagļi. Jāņu vakarā pīlādža zarus iesprauda rudzu un miežu laukos, nesa istabā, sēja pie gultas un lika pagalvī.

Paldies visiem, kuri atsaukušies aicinājumam!

Lai pīlādži labi aug, sargā un priecē mūs!

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska-Drozdova