Talka pie Sunākstes baznīcas 13.05.

10:00 Tikšanās pie Sunākstes baznīcas
10:15 – 10:45 Rīta sarunas Sunākstes baznīcā
“Vecais Stenders Kurzemes un Sēlijas kontekstā” (Ainārs Dimants, augstskolas “Turība” profesors)
“Vecā Stendera nozīme mūsdienās” (Pēteris Stradiņš, RSU asociētais profesors)
11:00 – 14:15 Talka – Stendera Ābeces Takas izkopšana, mācītājmuižas vietas attīrīšana, informatīva stenda uzstādīšana pie Vecā Stendera kapavietas
14:30 Pikniks / Tradicionālā zupa

TALKA:
Talka tiek organizēta ciešā sadarbībā starp Viesītes un Jaunjelgavas pašvaldībām un Sunākstes baznīcas draudzi.


Paredzētie darbi:
sakopt “Stendera Ābeces” taku no baznīcas līdz mācītājmuižas vietai, kuru izveidojām 2014. gada maija talkā. Izstaigājot apmēram 300 m garo taku, var iepazīties ar visiem Stendera “Bildu Ābices” burtiem. 3 gadu laikā kopš takas izveidošanas, tā ir ieguvusi popularitāti gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu vidū;
attīrīt mācītājmuižas vietu – takas galapunktu – kur tuvākajā nākotnē paredzēta tematiska mākslas objekta uzstādīšana;
sakopt Vecā Stendera kapa vietu un uzstādīt informatīvu stendu.


Jāņem līdzi:
darbam un pavasarīgajiem laika apstākļiem piemērots apģērbs un darba cimdi;
cirvītis vai mačete, grābeklis