Mazā Bānīša simtgades kulminācija

IMG_9855

No 5. līdz 7. augustam viesītieši, tuvi un tāli ciemiņi svinēja Mazā Bānīša simtgades svētkus.

5. augustā Kultūras pils Koncertzālē tika atklāti Mazā Bānīša simtgades svētki, ko atklāja muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne, atgādinot, cik svarīgs ir Mazais Bānītis, kura vārdu rakstām ar lielajiem sākumburtiem un uztveram kā dzīvu būtni, tieši tāpēc Mazais Bānītis, kā jau lokomotīvei pienākas, ieved trīs dienu pilsētas svētkos. Jānis Dimitrijevs atgādināja visiem nelielu Mazā Bānīša vēsturi, šis tehnikas brīnums veicināja Viesītes tapšanu par ražošanas un kultūras centru, tāpat viņš sacīja, ka tikai caur asarām un pūlēm tiek radīta valsts, un tas notiek darot kopā. Domes priekšsēdētājs retoriski jautāja: “Vai šodien būtu Viesītes pilsēta, ja nebūtu Mazā Bānīša un dzelzceļa līnija?” Savukārt novadnieks Kārlis Greiškalns savā runā sacīja: „Esmu patiesi lepns, ka esmu viesītietis! Es šodien esmu ļoti laimīgs!” To es arī novēlu ikvienam kādā dzīves posmā pateikt par savu pilsētu un savu dzīvi.

Šogad iedibinātā „Mazā Bānīša balva” tika pasniegta bijušajiem dzelzceļniekiem, kuri vienmēr atsaukušies palīdzēt muzejam „Sēlija”. Keramiķes Inetas Dzirkales veidotu bānīša lokomotīvi saņēma Līvija Jaksteviča, Edgars Adamovičs, Ruta Buiķe, Stefanida Klubure, Austra Bērziņa un Imants Gors. Pirmo reizi Sēlijā ar emocionālu koncertu uzstājās politiski represēto vīru koris no Valmieras „Baltie bērzi”, kora dalībnieks Jānis Plāns arī bijis dzelzceļa darbinieks. Pēc svinīgā pasākuma Tradīciju zālē tika atklāta izstāde „Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” (novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcija un pētījums) un „Viesītē reiz bija…” (muzeja „Sēlija” krājuma fotogrāfiju reprodukcijas).

Dzelzceļš kā transporta veids Viesītē darbojas no 1916. līdz 1972. gadam, tādēļ Viesītes dzelzceļa vēsture cieši saistīta ar Viesītes pilsētas vēsturi un attīstību. Tieši tas veicināja mazā miesta izaugšanu par Viesītes pilsētu, pavēra jaunas iespējas un jaunas pārmaiņas visās dzīves sfērās, turklāt ērtais un uzticamais pārvietošanās veids izmainīja cilvēku ikdienas dzīves ritmu. Stacijas laukums bija nozīmīgākais iedzīvotāju ikdienas ceļu krustpunkts, pati rosīgākā, romantiskākā, ļaužu pārpildītākā un nozīmīgākā vieta pilsētā. Svinīgi tika atjaunots vēsturiskais nosaukums „Stacijas laukums”, kā arī iestādīts bērzs – piemiņai, gaišiem priekiem, siltām atmiņām; bērzs, kas dzīs zemē saknes un paliks nākotnei. Dekoratīvā bērza stādīšanā piedalījās dzelzceļnieki Edgars Adamovičs un Jānis Plāns. Pie dzelzceļnieku un viņu draugu dāvanām pieskaitāma arī Mazā Bā­nīša simtgades josta, ko da­rinājusi audēja Valentīna Upesjure. Tagad josta rotās lokomotīvi.

Viesītes pilsētas svētku pirmā diena noslēdzās ar koncertu „Mazbānītis kopā sauc!” muzeja „Sēlija” teritorijā. Koncertā klātesošos priecēja Viesītes pūtēju orķestris, amatierteātris,  Daudzevas dāmu deju grupa, Elkšņu, Rites un Sunākstes pagastu vokālie ansambļi un grupa „PA”.

7. augustā sirsnīgā gaisotnē tika atzīmēta Dzelzceļnieku diena kopā ar dzelzceļniekiem, viņu ģimenēm un draugiem no Viesītes un citiem Latvijas novadiem. Jau 44 gadu Viesītē tiek svinēti Dzelzceļnieku svētki, tradīcija aizsākusies pēc Mazā Bānīša līniju slēgšanas 1972. gadā. Ar klusuma brīdi pieminējām dzelzceļniekus, kuri nav kopā ar mums, bet dzīvo viesītiešu atmiņās. Dzelzceļnieki dalījās atmiņās par aizgājušo laiku, kas pilns smeldzes, prieka, sentimenta, atmiņās, kur dvēsele runā… Svētdienas sirsnīgo noskaņu noteikti var izteikt ar Līvijas Jakstevičas vārdiem: „Bānīt, Tu biji man pirmais, kas iemācīja man darbā disciplīnu, stingru atbildību, izturēšanos pret visu. Abi esam bijuši kopā daudzus gadus. Izbraukājuši skaistos sliežu ceļus – Daudzevu, Neretu, Jēkabpili, garo līniju Aknīsti. Ir gājis visādi, gan prieka brīži, gan raudulīgas skumjas, kuras mūžam paliek atmiņā. Pret kalniņu Tev varbūt dažreiz bija grūtāk, Tu gāji elsdams, pūzdams, no kalniņa mazliet Tevi pieturējām. Vēlu Tev, Bānīt, mūžam spīdēt kā spožai zvaigznītei visu cilvēku atmiņās. Lai Tevi mīlētu visas paaudzes tā, kā mīlējām mēs – Tavi dzelzceļnieki.”

Sakām lielu paldies visiem, kuri palīdzēja organizēt šos pasākumus, kuri veltīja laiku, lai svētki izdotos! Mums visiem kopā ir izdevies radīt skaistus svētkus pašiem sev un ciemiņiem, tāpēc ceru, ka ikvienam, kurš piedalījies to veidošanā, ir gandarījuma sajūta.

Tiekamies decembrī, kad notiks „Bānīša gada” noslēgums, kā arī atgādinu par akciju „Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi gaidot”! Kad lielākie vasaras darbi jau aiz muguras, varbūt vērts izdarīt kādu labu darbu savai pilsētai un Mazajam Bānītim?

Lai gaiši ripo Mazā Bānīša simtgade!

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska-Drozdova

Foto: Laura Liepiņa, Gints Grīnbergs