Pēterdienas svinēšana muzejā „Sēlija” latviskā garā

Kad aizgāja Jāņa diena,

Tad apklus lakstīgala;

Tad dziedāja Pēterbērni

Ogu laiku gaidīdami.

(latv.t.dz.)

Pēterdiena seko tūlīt pēc Jāņiem – 29. jūnijā. Savās ieražās tā turpina daudzas Jāņu dienas norises, jo tas ir vasaras saulgriežu noslēgums. Ja Jāņi ir vasaras pilnbrieda punkts, tad Pēteri ir kā pāreja uz rudens pusi, uz ražas novākšanas laiku. Novērojot dabu, pēc ticējumiem secinājām – ja spīd saule, būs labs siena laiks, bet slikta raža. Vai tā patiešām būs, to, protams, rādīs laiks.

Muzejs „Sēlija” regulāri rīko pasākumus, lai saglabātu latvisko gadskārtu tradīcijas. Pēterdiena muzejā vienmēr ir īpaša, jo šajā dienā vārda svētki tiek atzīmēti mūsu izcilajam prof. Paulam Stradiņam. Apmeklētāji bija atnesuši dārza un lauku puķes, kuras aiznesām pie pieminekļa, kā arī ozola vainagu un svecītes. Pie pieminekļa arī tika atklāti interesanti fakti par Stradiņu mājām, tās atrašanās vietu un izskatu.

Šogad kā galvenā Pēterdienas tēma tika izvēlētas rakstu zīmes, jo Līgo svētkos un Pēterdienā jāaizsargājas no skauģiem, zagļiem, negācijām, tāpēc jāveido ap sevi aizsardzības loks. Muzeja vadītāja pastāstīja par spēka zīmēm, lai atgādinātu, cik mūsu kultūra ir bagāta, ietverot stāstījumā informāciju par latviešu rakstu zīmēm, to attēlojumu un funkcijām. Pēc prezentācijas katrs varēja uz akmens uzzīmēt vai uzgleznot savu rakstu zīmi, tāpat pie muzeja esošā ozola – atkal viena no latviešu spēcīgajiem simboliem – atrodas akmens, uz kura arī tika zīmētas rakstu zīmes. Latvju rakstu zīmes dod ne tikai skaistuma sajūtu, bet tām lielākoties piemīt šī aizsargnozīme. Lai gan zīmes ir arhaiskas, tomēr mūsdienās novērojama šo rakstu zīmju intensīva pielietošana un interpretācija, zīmes tiek papildinātas. Ja ir sajūta, ka konkrētā zīme palīdz un harmonizē, tad vajag to pielietot. Tāpat apskatījām, kā gada laikā mainījusies Veselības pēda, kā no maziem stādiem izauguši spēcīgi augi.

Vakara noslēgumā tika vārīta tēja no Veselības pēdas augiem un dziedātas dziesmas – mūsu spēka, enerģijas, dzīvības, mīlestības, garīguma avots. Tika arī pasniegtas piemiņas balvas meitenēm, kuras uzvarēja Muzeju nakts 2016 fotodarbnīcā „Uzmanību, tūlīt izlidos putniņš!”.

Domāju, ka pasākums izdevās sirsnīgs, kā skaists punkts vasaras saulgriežu svinēšanas noslēgumam! Lai visiem iedvesmojoša vasara!

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska

Foto: Valija Fišere, Ligita Levinska