“Brauciens” Muzeju nakts vakarā

Aizvadīta gadskārtējā Muzeju nakts. Šogad to veltījām Mazā Bānīša simtgadei, tāpēc nosaukums bija “Uzmanību! Durvis atveras!”. Mazais Bānītis ripo cauri Sēlijas mežiem, pļavām, apbraucot vienu otru lielāku pauguru, piestājot ūdens uzņemšanas vietās un pieturās. Muzeju naktī tas “apstājās pļavā”, kas pilna zināmu un nepazīstamu augu. Citā pieturā varēja grāmatu palasīt un uzrakstīt labus vārdus. Kad mūsu sapņu vilciens piestāja bijušajā stacijas laukumā, varēja sasildīties pavingrojot. Mazā Bānīša parkā nonākušie, vilcienu gaidot, izgatavoja pīnītes Mazā Bānīša rotāšanai, rakstīja Mazajam Bānītim īsziņas, apciemoja jubilāru un aprunājās ar bijušajiem dzelzceļniekiem, minēja krustvārdu mīklas, spēlēja spēli “Ar Mazo Bānīti pa Sēliju”. Parkā varēja paspēt nofotografēties un padziedāt, bet Sēlijas mājā izgatavot sev piemiņas vilcieniņu. Dzelzceļa bufetē uz taloniem, kā senās dienās, bufetnieces laipni izsniedza preci.

Lai viss šis Mazā Bānīša “brauciens” un nodarbes pieturās noritētu jauki un patīkami, muzeja darbiniecēm palīdzēja pasākumu sagatavot un bija klāt šajā vakarā vēl 30 brīvprātīgie palīgi, kuriem mēs sakām lielu paldies par šo vakaru!

Paldies Raisai Vasiļjevai, Aijai Rancovai, Ligitai Vaivodei, Mārītei Bračai, Egonam Malnačam, Artūram Goldbergam, Sarmītei Milaknei, Ausmai Brūverei, Jānim Kudiņam, Evelīnai Bantauskai, Eivai Dronkai, Ievai Milaknei, Rutai Davidānei, Mirdzai Jēriņai, Žannai Vērzemniecei, Ilonai Švarcai, Ritai Ratniecei, Līvijai Levinskai, Rutai Buiķei, Ārijai Jurkevicai, Līvijai Jakstevičai, Skaidrai Griškenai, Lanai Aļohno, Rasmai Liseckai, Vijai Liepkalnei, Ināram Dreijerim, Elitai Skadiņai, Birutai Strautniecei, Anitai Libertei, Agnesei Moisejevai, Ligitai Levinskai un Valijai Fišerei.

Īpaši sirsnīgs paldies farmaceitei Anita Libertei, kas dalījās ar savu bagāto pieredzi par augu sagatavošanu un izmantošanu veselības uzturēšanā un atbildēja uz daudzajiem klausītāju jautājumiem. Viesīte ir Anitas dzimtā pilsēta, tāpēc viņa vienmēr laipni gaidīta mūsu muzejā arī turpmāk.

Nedalītu Muzeju nakts apmeklētāju interesi un atzinību izpelnījās arī skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā Agnese Moisejeva, demonstrējot ārstniecības augu pielietošanu sejas procedūrās. Varam tikai ieteikt apmeklēt viņas salonu “Magnolia” Raiņa ielā, jo tur jūs saņemsiet arī zinošas un prasmīgas speciālistes padomus.

Meistarklasi rokdarbos mums neatteica arī Līvija Levinska, kas spēj no papīra lapas un dzijas pavediena iemācīt izveidot jauku suvenīru. Lai izšūtais bānītis mums atgādina par Mazā Bānīša simtgadi.

Paldies manām kolēģēm Ligitai un Valijai par paveikto un par izturību mūsu kārtējā pasākuma sagatavošanā un norisē. Paldies jautrajām balsīm Mazā Bānīša parkā un visiem Muzeju nakts apmeklētājiem. Ceram, ka nebijāt vīlušies.

Šogad Viesītes Mazajam Bānītim (1916 – 1972), kas darbojās Sēlijā vairāk kā pusgadsimtu un ietekmēja šī reģiona ekonomisko attīstību, kultūras dzīvi un iedzīvotāju sadzīvi, atzīmējam 100 gadus. Tā laika mazbānīšu galvaspilsēta Viesīte 1928. gadā kļuva par pilsētu, pateicoties Mazajam Bānītim, un arī šodien tas ir viens no Viesītes novada simboliem.

2016. gads izsludināts par Mazā Bānīša gadu un uzsākta akcija visa gada garumā – “100 labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi sagaidot”. Sīkāka informācija muzeja “Sēlija” mājas lapā www.muzejsselija.lv.

Mazā Bānīša simtgadi svinam kopā ar Viesītes pilsētas svētkiem 5., 6. un 7. augustā.

5. augusts – Mazā Bānīša svētku svinīgākā daļa, kad tiks atklāta piemiņas plāksne bijušajā Stacijas laukumā, tiks godināti bijušie šaursliežu dzelzceļa un Viesītes depo darbinieki un teiktas svinīgas uzrunas. Tiks sumināts pats jubilārs – Mazais Bānītis. Aicināti viesi, būs skatāmas Mazā Bānīša simtgadei veltītas izstādes.

6. augusts – Viesītes pilsētas svētki Mazā Bānīša zīmē, kad svētki iziet ielās un laukumos, lai priecētu mūs pašus, esošos un bijušos viesītiešus, tuvus un tālus ciemiņus un draugus.

7. augusts – Mazā Bānīša svētki ģimeniskā gaisotnē, kad kopā sanāks Mazā Bānīša bijušie darbinieki, viņu radinieki un atbalstītāji, kas Viesītes muzeja “Sēlija” 16 pastāvēšanas gados kļuvuši par daļu no muzeja kolektīva. Esam bijuši kopā gan priekos, gan bēdās, vecā darba rūķa – Mazā Bānīša – aicināti un iedvesmoti. Daudz laimes Tev dzimšanas gadā, Mazo Bānīt!

Ilma Svilāne, Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja

Foto: Ligita Levinska