Viesītes muzejs „Sēlija” akreditēts līdz 2021. gadam

IMG_0408

Viesītes muzejs „Sēlija” veiksmīgi un atzinīgi akreditēts uz pieciem gadiem, tas nozīmē, ka muzeja darbība ir kvalitatīva un ilgtspējīga, orientēta uz sabiedrības interesēm un vajadzībām. Akreditācijas komisija secināja, ka iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti.

Akreditācijas komisija, iepazīstoties ar muzeja iesniegtajiem materiāliem un apmeklējot muzeju 4. aprīlī, skrupulozi pārbaudīja muzeja darbības atbilstību Muzeja likumam un Ministru kabineta noteikumiem. 20. aprīlī muzeja vadītāja Ilma Svilāne un Viesītes domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs devās uz Rīgu, lai klātienē uzklausītu akreditācijas komisijas lēmumu un priekšlikumus.

Patīkami, ka akreditācijas komisija pamanīja un īpaši atzinīgi novērtēja muzeja darbinieku profesionalitāti un aizrautību, realizējot muzeja ieceres. Muzeja apmeklējumu skaits gadu no gada pieaug, 2015. gadā muzejā fiksēti 5,4 tūkstoši apmeklējumu. Atzinīgi novērtēts muzeja krājums, arī krātuve ir iekārtota atbilstoši dažādu materiālu saglabāšanas prasībām. Muzejam ir izveidots savs interneta portāls www.muzejsselija.lv, kur atrodama detalizēta informācija par muzeja piedāvājumu un aktuālajiem pasākumiem muzejā. Katru mēnesi tiek izraudzīts „mēneša priekšmets”, kurš aplūkojams mājaslapā. Turpat arī pievienota plašāka informācija par priekšmeta izcelsmi un nozīmību. Tika uzslavēts plašais muzeja piedāvājums un izglītojošās programmas. Tradicionāli muzejā tiek atzīmēti arī Valsts svētki un gadskārtu ieražu svētki. Katru mēnesi muzejs savās telpās uzņem dzelzceļniekus un viņu ģimenes Vēlajās brokastīs. Šīs tikšanās ir saistāmas ar muzeja pētniecisko darbu, jo to laikā tiek precizēti dzelzceļa vēstures fakti, pārspriesti seni notikumi, kopā aplūkotas fotogrāfijas.

Ļoti ceram, ka ikviens viesītietis ir gandarīts par valsts atzinumu, jo muzeja darbības būtība ir saikne starp pagātni un nākotni, tā ir iespēja pašiem saglabāt savu un senču vēsturi. Muzeja „Sēlija” kolektīvs pateicas visiem par palīdzību muzeja attīstībā un tēla izveidē. Paldies Viesītes novada pašvaldībai, Attīstības nodaļai, Viesītes vidusskolai, Kultūras pils pārstāvjiem, dzelzceļniekiem, visiem, kuri palīdzējuši un palīdz, papildina muzeja krājumu ar vērtīgiem priekšmetiem, atnāk ciemos un pastāsta par Viesītes novada vēsturi. Tikai kopā darot esam tik daudz sasnieguši!

                                               Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska