Paula Stradiņa lasījumi – veltīti prof. Paula Stradiņa 120 gadu atcerei

IMG_191119. februārī Viesītē pulcējās Sēlijas novadu apvienības vidusskolu pārstāvji uz zinātniski pētniecisko darbu Paula Stradiņa lasījumiem. Pasākuma mērķis bija ieteikt skolu jauniešu pētniecības darbus kā referātus 8. Sēlijas kongresam, kas notiks Jaunjelgavā 2016. gada 27. maijā.

Skolu jaunieši un pedagogi pulcējās muzejā – Paula Stradiņa skolā, lai iepazītos ar prof. Paula Stradiņa piemiņas ekspozīciju, jauno izstādi muzejā un muzeja darbu. Dalībnieki iepazinās ar izstādi “Latviešu sievietes dzīvesstāsts ar turpinājumu”, kas tapusi pateicoties Rudītei Urbacānei. Viņa pastāstīja muzeja viesiem par saviem pētījumiem un atklājumiem, kas iedvesmojuši veidot izstādi – stāstu par radošām, čaklām, skaistumu mīlošām un gaišām sievietēm dažādos laikos Elkšņu un Saukas pagastos.

Pēc īsas ekskursijas pa Viesīti pasākuma dalībnieki pulcējās Kultūras pilī, lai noskatītos un noklausītos deviņas jauniešu prezentācijas par dažādām tēmām. Uz Paula Stradiņa lasījumiem bija ieradušies piecu skolu pārstāvji (Salas, Aknīstes, Jaunjelgavas, Neretas un Viesītes).

Darbu vērtētāji secināja, ka visi jaunieši ir iesakāmi kā referenti Sēlijas kongresam un viņu darbi ir cienīgi publicēšanai tēžu veidā vai pilnā variantā. Apsveicami ir arī skolēnu stendu referāti kongresos. Pedagogi izteica arī nozīmīgus priekšlikumus. Daudzās skolās glabājas vērtīgi pētījumi par Sēlijas un Jēkabpils ievērojamiem novadpētniekiem. Muzejs atbalsta ierosinājumu aicināt šo darbu autorus sūtīt materiālus digitālā veidā muzejam “Sēlija”, kas tos glabās  vienkopus un nodrošinās to pieejamību sabiedrībai. Ir arī citas tēmas, kas pētītas vairākās skolās, piemēram, fotogrāfijas vēsture, ievērojamas personības no Sēlijas u. c.

Paula Stradiņa lasījumi ir viens no pasākumiem, ko viesītieši velta savam dižajam novadniekam profesoram Paulam Stradiņam, viņa 120. dzimšanas dienu atzīmējot.

Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne

Foto: Ligita Levinska