Mediķu salidojums 23. janvārī Paula Stradiņa skolā!

                                                          IMG_1747

23. janvārī aukstā, bet skaistā un apsarmojušu koku mirdzumā bijušie un esošie Viesītes novada mediķi satikās, lai dalītos atmiņās par savu cēlo un īpašo amatu, jo medicīnas darbinieki ir tie, kuri ar augstu atbildību ārstē, glābj cilvēku dzīvības un vientuļiem cilvēkiem dod sabiedrību, piemēram, parunājoties par laika apstākļiem vai ražu. Tā kā šogad atzīmē prof. Paula Stradiņa 120 gadu jubileju, tad pasākums norisinājās Paula Stradiņa skolā.

Lai gan bija ļoti auksts, tomēr divdesmit cilvēku pulciņš devās pie piemiņas akmens prof. Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā. Mediķi un muzeja „Sēlija” pārstāvji nolika ziedus, kā arī iededza svecītes un kopīgi nofotografējās.

Svinīgajā daļā ar aizkustinošu priekšnesumu uzstājās Mūzikas un mākslas skolas 1. klases audzēkņi un pedagoģe Nata Šimanauska. Paldies bērniem par to, ka sestdienā varēja atnākt ciemos un tas vainagojās ar patīkamo, jo bērni pēc tam devās nelielā ekskursijā pa muzeju un sajūsmināti teica, ka ierosinās skolotājas, lai atved uz muzeju vēlreiz!

Domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs ieskicēja nākotnes plānus medicīnas jomā. Muzeja kolektīvs arī teica runu. Muzeja vadītāja Ilma Svilāne sacīja, ka bērni, kas uzstājās ar nelielo koncertu, bija tikpat lieli kā prof. Pauls Stradiņš, kad nāca uz skolu. Ilma arī nodeva sveicienus no akadēmiķa Jāņa Stradiņa, ar kuru iepriekšējās dienās bija sazvanījusies! Ligita Levinska deklamēja Ārijas Elksnes 1956. gadā uzrakstīto dzejoli prof. Paulam Stradiņam, kurā viņš salīdzināts ar Raiņa kalnā kāpēju. Paula Stradiņa mazmeita Linda Sosīra un viņas dēls atklāja, ka Viesītē vienmēr jūtas kā mājās, kā pie savējiem un tuvajiem. Viņi arī apsveica Ilmu Svilāni par nesen saņemto Atzinības krustu. Tika nolasīta arī vēstule no visu cienījamās ārstes Zojas Haitovas.

Pēc nelielas tējas un dzimšanas dienas kliņģera pauzes mediķi devās ekskursijā pa muzeju, daudziem no sanākušajiem bija arī viņu skola, tāpēc viņus atmiņas aizveda līdz skolas laikam, par kuru viņi varēja pastāstīt it kā skolas gaitas būtu bijušas vakar. „Annas Brodeles klasē” viņi rakstīja vēstuli Zojai Haitovai, lai pateiktos par viņas lielo darbu. Liels paldies tika teikts Zentai Milaknei no Klauces, kura muzeja krājumam Paula Stradiņa skolas kā Viesītes muzeja „Sēlija” nodaļas veidošanas laikā nodeva Klauces medpunkta skapjus un citus priekšmetus.

Salidojumā mijās vitālas un smeldzīgas, priecīgas un arī skumjākas atmiņas, medicīnas darbinieki atcerējās kuriozus ikdienas darbā, kā arī grandiozos pasākumus un balles. Muzejs krāj ne tikai priekšmetus, bet arī atmiņas, kuras bieži vien ir vēl emocionālākas un dzīvākas nekā lietas. Tieši viņi visprecīzāk spētu konstruēt ainu, kāda izskatījās medicīnas joma pagātnē. Daudzi no klātesošajiem bija atnesuši fotogrāfijas kā materiālas liecības par notikumiem no viņu dzīvēm.

Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai atnāktu! Cerēsim, ka šis būs sākums jaunas un skaistas tradīcijas iedibināšana, jo galvenais salidojuma rezultāts ir atkalredzēšanās prieks un siltas atmiņas. Salidojumi ar kolēģiem vienmēr dod pozitīvas emocijas, tāpēc cerēsim turpmākajos salidojumos uz lielāku atsaucību!

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska

Foto: Ligita Levinska