Monthly Archives: jūnijs 2020

Viesītes muzejam “Sēlija” 20. dzimšanas diena

2000. gada 5. jūlijā tika pieņemts Viesītes domes lēmums par novadpētniecības muzeja dibināšanu. Muzeja aizsākums bija neliela telpa Viesītes Kultūras pils 3. stāvā.

Ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja palīdzību paralēli noritēja darbs pie Stradiņu dzimtas izpētes un popularizēšanas Raiņa ielā 14 (t. s. desu mājā). Sākotnēji to vadīja vēsturnieks un novadpētnieks Kārlis Visnoliņš. Ekspozīcija  atklāta 1994. gadā, bet slēgta 2012. gada vasarā.

2003. gadā par muzeja mājvietu un laika gaitā par vienu no 3 muzeja nodaļām (tagad Mazā Bānīša parks) kļuva bijusī Viesītes šaursliežu dzelzceļa teritorija A. Brodeles ielā 7. Divām no septiņām vēsturiskajām ēkām – dzelzceļa vagonu remontdarbnīcai un depo lokomotīvju remontdarbnīcai – 2016. gadā piešķīra valsts nozīmes kultūras pieminekļa statusu. 2010. gadā varēja apskatīt gala rezultātu, startējot Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektā, kā laikā tika sakārtota daļa no ēkām un labiekārtota teritorija. Šai gadā teritorijā tika atklāts Viesītes Amatniecības centrs. 2010. gada 19. maijā muzejam pievienoja Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinetu. Piemiņas ekspozīcija tika izveidota jau 1986. gadā, kad pirmo reizi kopā pulcējās Latvijas fotogrāfi, lai atzīmētu Mārtiņa Buclera 120. dzimšanas dienu. Sākotnēji ekspozīcija atradās Saukas arodskolas ēkā, bet pēc skolas likvidēšanas to pārcēla uz Saukas pagasta pārvaldi Lonē.

2011. gada 24. augustā Viesītes novada pašvaldība pieņēma lēmumu par bijušās Eķengrāves pagastskolas ēkas nodošanu muzeja apsaimniekošanā. 2012. gada 4. jūlijs uzskatāms par Paula Stradiņa skolas dibināšanas dienu. Skolā mācījies profesors Pauls Stradiņš, tāpēc muzeja nodaļa nosaukta par Paula Stradiņa skolu.

2006. gadā muzejs pirmo reizi akreditēts, šobrīd muzeja darbinieki gatavojas 2021. gada akreditācijai. Muzeju veido 3 nodaļas – Mazā Bānīša parks, Paula Stradiņa skola un Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Ekspozīcijas vēstī par šaursliežu dzelzceļa vēsturi, Stradiņu dzimtu, medicīnas vēsturi, fotogrāfijas vēsturi, Mārtiņu Bucleru, Stenderu dzimtu, amatniecību, Viesītes pilsētas un apkārtnes vēsturi, un ļaudīm.

Mēneša priekšmets – fotogrāfija ar Stradiņu ģimeni (6, 2020)

Jūnija mēneša priekšmeta godā ir fotogrāfija ar Stradiņu ģimeni, jo jūnijā – pašā vasaras pilnbriedā – vārda svētkus atzīmējam prof. Paulam Stradiņam (1896–1958). Turklāt 21. jūnijā Latvijā atzīmē Medicīnas darbinieku dienu.

Katru gadu 29. jūnijā muzeja darbinieki un viesītieši noliek ziedus pie pieminekļa, kas atrodas prof. Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā. Viesītē saglabājusies arī māja, kur prof. Pauls Stradiņš dzīvojis no 1902. līdz 1914. gadam, bet viņa vecāki – līdz divdesmito gadu beigām.

Fotogrāfijā prof. Pauls Stradiņš ir atbraucis ciemos pie vecākiem. Māte Māre (1876–1965) sēž 1. rindā otrā no kreisās, tālāk profesora tēvs Jānis (1866–1945) ar mazmeitiņu, gleznotāju un arhitekti Irēnu (1925–1972) un profesora kundze, ārste, rentgenoloģe, fizikālterapeite Ņina (1897–1991) ar meitu Maiju. Prof. Paulam Stradiņam blakus viņa māsa Minna (1897–1978) . Fotogrāfijā fiksēts mirklis aptuveni 30. gados, diemžēl precīza vieta nav zināma.

Prof. Pauls Stradiņš bieži brauca apciemot vecākus Viesītē, reizē arī nesavtīgi konsultēdams pacientus, aizmirstot par atpūtas brīžiem. Profesora tēvs Jānis Stradiņš bija uzņēmīgs, darbīgs, prasmīgs galdnieks, namdaris un zārku meistars, viņš cēlis koka ēkas nākamajai Viesītes pilsētai. Jāņa un Māres Stradiņu ģimenē bija četri bērni – Pauls, Anna, Emīlija un Minna. Lai gan ģimene bija ļoti nabadzīga, tomēr trīs no bērniem kļuva par ārstiem. Profesora tēvs uzskatīja, ka šis ir visgodājamākais darbs. Pauls Stradiņš pats Viesītē nav strādājis, bet divas viņa māsas gan. 1925. gadā profesora tēvs Viesītē Raiņa ielā 55 uzcēla doktorātu, bet doktorāts nav atbildis prasībām. Līdz 1933. gadam tur darbojusies pamatskola, kamēr Viesītē uzcēla tagadējo vidusskolas ēku. Vēlāk Māre Stradiņa ar meitu Emīliju šai ēkā dzīvoja līdz 1963. gadam, vēlāk pārcēlās uz Rīgu.

Stradiņu dzimta Viesītē godāta un cienīta jau gadu desmitiem. Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļa “Paula Stradiņa skola” uztur dzīvu kā uguni Stradiņu dzimtas mantojumu, stāstot apmeklētājiem par dižo dzimtu.

Foto: Viesītes muzeja “Sēlija” arhīvs

Informācijai

Aicinājums