Monthly Archives: septembris 2019

Fotogrāfija ar Latvijas dzelzceļa autobusiem (9, 2019)

Fotogrāfijā redzami Latvijas dzelzceļa autobusi, kuri uzturēja satiksmi no Viesītes uz Krustpili līdz 2. pasaules karam. Šie autobusi bija krāsoti sarkanā krāsā. Uz pirmā autobusa uzraksts Krustpils-Viesīte. Ielas kreisajā malā Viesītes krājkase.

Fotogrāfiju uzņēmis Viesītē pazīstamais fotogrāfs Pēteris Grundmanis (1884-1949). 30-tie gadi.

Foto no muzeja “Sēlija” krājuma

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies Sēlijas diena

Sēlijas diena Rīgā, 2019

Šī gada 28. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu norisināsies pasākums “Sēlijai būt!” jeb Sēlijas diena Gaismas pilī. Tā aktualizēs jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstinās ar šī krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures sabiedriskās dzīves izpausmēm un vērtībām, un personībām. Dalība bez maksas.