Projekti

 

Viesītes muzejs “Sēlija” realizē divus projektus

Šī gada sākumā muzejs piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Muzeju nozares attīstības programmas projektu konkursā ar projektu “Tematiskas ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija” un guva 10 000 EUR finansiālu atbalstu topošās ekspozīcijas “Viesītes novada 100 gadu vēsture” iekārtošanai.  Noslēgušies ekspozīcijas telpu remontdarbi, kas veikti pēc 2017. gadā izstrādātā projekta un “Vēstures klases” dizaina koncepcijas. Noslēgts līgums par ekspozīcijas iekārtošanu un uzsākta ekspozīcijas telpu struktūrplāna konkretizēšana un vizuālo materiālu sagatavošana stendiem un vitrīnām. Tiek veidots interaktīvā stenda “Brīvības cīņu grāmata” un ekspozīcijas saturs. Topošā ekspozīcija “Vēstures klasē” ietverta muzeja pasākumu plānā un valsts programmā “Latvijas skolas soma”.

Projekta mērķis ir papildināt muzeja ekspozīciju klāstu ar jaunu piedāvājumu, kas atbilst 2018. gada Valsts kultūrpolitikas aktualitātei – Latvijas simtgadei. Šo projektu realizējam, lai turpinātu veidot mūsdienīgu, atraktīvu un apmeklētājiem interesantu muzeju, kura darbības pamatā ir muzeja krājuma pētniecība, izpētes rezultātu pieejamība un atbilstošs piedāvājums sabiedrībai.

Otrais projekts “Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā unikāla Zemgales industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības uzlabošana” veltīts Mazajam Bānītim, kas ir visiecienītākais tūrisma objekts Viesītē. Tā mērķis ir:  saglabāts, sabiedrībai pieejams un interesants industriālais kultūras mantojums Zemgalē un Sēlijā – Viesītes šaursliežu dzelzceļa (1916-1972) depo. Projekts konkursā ieguva Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2018 finansiālo atbalstu -1700 EUR.

Projekts uzsākts ar 1. maiju, sakārtojot Viesītes šaursliežu dzelzceļa lokomotīvju depo ēkas iekštelpas, nodrošinot šī Valsts nozīmes industriālā kultūras pieminekļa pieejamību sabiedrībai.

Plānojam papildināt esošo ekspozīciju “Ar Mazo Bānīti pa Sēliju”, izveidot atraktīvu un interesantu muzejpedagoģisku kultūrizglītojošu nodarbību „Latvijas skolas somas” programmai “Neklātienes brauciens ar Mazo Bānīti”. Mūsu uzdevums būs izgatavot 20. gadsimta 30. gadu Latvijas šaursliežu dzelzceļa darbinieka formas tērpu muzejpedagoģiskajām nodarbībām un ekskursiju atraktivitātei. Turpinām popularizēt Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā kultūras vērtību un plānojam projektēšanas darbu šaursliežu dzelzceļa depo ēku saglabāšanai, atjaunošanai un pieejamībai.

Muzeja teritorijā esošajām divām depo ēkām 2016. gadā piešķirts Valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss (valsts aizsardzības numurs 8998). Tās tika iekļautas Muzeju nakts 2018 pasākuma programmā.  Neatkarīgās pirmskara Latvijas laikā Viesīte tika izvēlēta par dzelzceļa depo atrašanās vietu un, pateicoties dzelzceļa mezglam, 1928. gadā kļuva par pilsētu. Muzejs kopš tā dibināšanas 2000. gadā ir ieguldījis lielu darbu šaursliežu dzelzceļa vēstures materiālo un  nemateriālo liecību vākšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Sabiedrībā ir liela interese par Viesītes dzelzceļu un muzeja ēkām, kur bijušas remontdarbnīcas.

Jau kopš 2005. gada reizi mēnesī tematiskajos pasākumos „Vēlās brokastis muzejā” satiekas bijušie Viesītes šaursliežu dzelzceļa darbinieki, viņu radinieki, pēcteči un draugi. Šo gadu laikā viņi ir nodevuši muzejam ne tikai lielu daļu dzelzceļam veltītās ekspozīcijas priekšmetu, bet arī bagātu nemateriālo mantojumu — stāstus, atmiņas, noderīgus faktus, palīdzējuši atpazīt fotogrāfijās redzamo, mācījuši muzeja gidus. Viņi aktīvi seko līdzi pārmaiņām mūsu muzeja nodaļā Mazā Bānīša parks, ir atbalsts un bagātība, ar ko mēs lepojamies. Mēs cenšamies arī viņiem sagādāt prieku, gandarījumu un pārliecību, ka viņu dzīvei un darbam atdotie gadi ir paliekoša vērtība un tiek izrādīts pienākošais gods. Viņu vārdi ir ierakstīti muzeja „Goda grāmatā”, kas joprojām papildinās. Kopā ar viņiem katru gadu esam devušies kādā ekskursijā, apceļojot arī mazbānīšu vietas muzejos un darbībā. Tiekamies arī katru gadu Dzelzceļnieku svētkos un visos citos pasākumos muzejā, kad viņi labprāt stāsta muzeja apmeklētājiem par Mazo Bānīti un savām darba gaitām.

Šis projekts ir atbalsts jau gadiem darītajam darbam, kas veltīts Zemgalē vienīgā vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa depo saglabāšanai un popularizēšanai. Esam iesnieguši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai pieteikumu, lūdzot finansiālu atbalstu Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo atjaunošanas projektēšanai. Plānojam jaunu piedāvājumu, lai Mazā Bānīša pastāvīgajiem apmeklētājiem – faniem un ekskursantu grupām – būtu te interesanti un apmeklējums sagādātu patiesu prieku, bet viesītiešiem gandarījumu un lepnumu par savas pilsētiņas bagāto vēsturi.

 

Ilma Svilāne, projektu vadītāja