Latvijas simtgadei

♦Tematisks pasākums “Simtgades pīlādžu alejas atklāšana” Balto galdautu dienā- 4.maijā. 2016. gada 3. un 4. maijā Paula Stradiņa skolas dārzā tika uzsākta Simtgades pīlādžu alejas stādīšana. Pīlādzi muzeja viesi stāda kā dāvinājumu. Katram pīlādzim pievienots dāvinātāja vārds, piešķirts numurs. Tas tiek ierakstīts Simtgades pīlādžu alejas kartē, kur stādītājs parakstās, ka sekos, kā pīlādzim klājas.

♦ Ekspozīcijas “Vēstures klase” veidošana un atklāšana. Ekspozīcijā parādīsim nozīmīgākos notikumus un ievērojamākās personības Viesītes novada vēsturē 20. gadsimtā. Tajā ietilpst interaktīvs stends “Brīvības cīņu grāmata”. Ekspozīcija atklāšana 16. novembrī.

♦Programmas “Latvijas skolas soma” izveidošana un piedāvājums skolām: “Pasakas par muzeja zirnekli Sebastianu” (latv. val., vēsture, vizuālā māksla, audzināšanas st.) 1.- 5. klases. “Muzeja dārgumu lāde” – iepazīšanās ar muzeja priekšmetiem ”(latv. val., vēsture, vizuālā māksla, audzināšanas st.), 6.-9.  un 10.-12. klases. “Augšzemes tautastērps” 8.-12. klases (stundas mājturībā, tradicionālā kultūra – vēsturē, literatūrā). “Neklātienes ceļojums ar Mazo Bānīti” (audzināšanas stundu plāniem).

♦Izstāde “Tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam” Paula Stradiņa skolā. Izstāde no muzeja krājuma, kas parāda Viesītes nozīmīgākās iestādes un uzņēmumus Viesītes vēsturē. Izstādes atklāšana 4. maijā, veltīta Viesītes pilsētas 90 gadu jubilejai un Latvijas simtgadei.

♦Akcija “Simts labie darbi, Latvijas simtgadi sagaidot”. Akcija tika izsludināta, sagaidot Viesītes Mazā Bānīša simtgadi 2016. gadā. Labie darbi tiek reģistrēti muzeja mājas lapā: http://www.muzejsselija.lv/?page_id=4651 . 16. novembrī – Latvijas dzimšanas diena, pateicības un apbalvojumi akcijas “Simts labie darbi, Latvijas simtgadi sagaidot” dalībniekiem.