Viesītes vēsture

Rakstīsim Viesītes vēsturi!

Aicinām sūtīt savus ievērojamus datumus par notikumiem un personībām, kas papildinātu un veidotu pilnīgāku mūsu pilsētas vēsturi. Papildinājumi būs skatāmi muzeja mājas lapā www.muzejsselija.lv

  Janvāris

 

 1896. gada 17. janvārī Viesītē dzimis ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks, veselības aprūpes organizētājs un sabiedriskais darbinieks profesors Pauls Stradiņš.

 1996. gada 17. janvārī Viesītes vidusskolā notika profesora Paula Stradiņa simtgades piemiņas pasākums.

 2006. gada 17. janvārī prof. Paula Stradiņa 110 gadu atceres pasākums. Piemiņas brīdis pie prof. Paula Stradiņa pieminekļa, Viesītes kultūras nama konferenču- kino zālē notiek 10. Stradiņa lasījumi, skolēnu pētniecības darbu aizstāvēšana.

 1906. gada  21. janvārī Viesītes ezera galā, silā nošauti revolucionāri Jūlijs Dievkociņš, Jurģis Brunovskis un Pēteris Balodis.

 1989. gada 26. janvārī Viesītē Paula Stradiņa dzimtās mājas vietā pie piemiņas akmens mastā pirmo reizi pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

 1899. gada 27. janvārī dzimis tēlnieks Voldemārs Jākobsons (1899 -1972), Viesītes Atbrīvošanas pieminekļa (Viesītes Brīvības pieminekļa) meta akvarelī autors.

 

Februāris   

  1928. gada 7. februārī Viesītei piešķirts pilsētas statuss. Tiek nolasīts valdības rīkojums par pilsētas tiesību piešķiršanu.

 1919. gada 16. februārī Pļaviņās dzimis Voldemārs Spārniņš (1919 – 1979), sporta treneris, fizkultūras skolotājs Viesītes vidusskolā ( 1948-1979). Viņa vārdā nosaukti volejbola mači – Spārniņa kauss.

  1993. gada 19. februārī atklāts Viesītes vidusskolas muzejs.

  1922. gada 20. februārī Viesītē darbu uzsāka izglītības biedrība „Ausma”, kurai bija liela nozīme kultūras dzīves organizēšanā.

 1923 . gada 20. februārī Eķengrāves Ratniekos atvērta Eķengrāves miesta pamatskolu. Skolas pārzinis Vilhelms Krēlis

 1956. gada 21. februārī Madonas rajona Barkavā dzimusi Skaidrīte Nažinska (Māliņa) (1956- 2013), Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra direktore (1997 -2013), katastrofu medicīnas un neatliekamās palīdzības ārste, veselības aprūpes speciāliste un Viesītes sociālās aprūpes dienesta izveidotāja, Viesītes pilsētas domes deputāte (1994 -2013).

 1928. gada 24. februārī Kaplavā dzimis Arkādijs Kasinskis (1928 – 1991),  mākslas vēsturnieks, Viesītes vidusskolas zīmēšanas un rasēšanas skolotājs (1950 – 1975). Viņa vārdā nosaukts apbalvojums skolu audzēkņiem – Arkādija Kasinska balva.

 1926. gada 28. februārī Jelgavā dzimusi Zoja Haitova (Rošonoka) – Viesītes slimnīcas galvenā ārste. Viesītes slimnīcā nostrādājusi 47gadus, savu darba mūžu atdodot viesītiešu veselības saglabāšanai.

Marts

  2003. gada marta sākumā pēc 30 gadu stāvēšanas uz sliedēm no bijušā Viesītes dzelzceļa stacijas laukuma Mazais bānītis aiztransportēts uz depo ēku restaurācijai.

  1989. gada 12. martā viesītieši piedalījās LTF rīkotajā manifestācijā Rīgā Komjaunatnes krastmalā.

  1925. gada 15. martā Rīgā dzimusi Paula Stradiņa meita Irēna Stradiņa (1925 – 1972), arhitekte, gleznotāja.

   1989. gada 17. marts – priekšvēlēšanu kampaņa Viesītē. Viesītiešu tikšanās ar LTF atbalstīto deputātu kandidātu Vili Krūmiņu.

  1949. gada 25. marta vakarā no laukuma pie Viesītes 7-gadīgās skolas ( pagastskolas) un internāta tiek organizēta apkārtējo pagastu iedzīvotāju deportācija uz Sibīriju. No Viesītes izsūtīti 10 iedzīvotāji, no Viesītes pagasta – 77, no Vārnavas – 21, no Elkšņiem -48, no Saukas – 151, no Rites – 35.

  1989. gada 25. marts – pirmo reizi Trešās atmodas laikā pie Latvijas Valsts karoga pilsētas centrā notiek sēru mītiņš komunisma represēto piemiņai.

  1989. gada 28. marts. Represēto piemiņas dievkalpojums Viesītes Brīvības baznīcā.

  1905. gada 31. martā Saukas pagasta Lejas Arendzānos dzimis ievērojamais latviešu komponists, pianists, Latvijas Valsts konservatorijas pedagogs Arvīds Žilinskis (1905- 1993).

 

Aprīlis

1954. gada 7. aprīlī izveido Viesītes mašīnu- traktoru staciju (MTS).

2006. gada 7. aprīlī notiek pirmā Viesītes muzeja „Sēlija” akreditācija, kas apstiprināta 12. aprīlī Kultūras ministrijā.

2012. gada 11. aprīlī Rīgas ostā ūdenī tiek nolaists pirmais Latvijā būvētais patruļkuģis, kam dots vārds „Viesīte”.

1958. gada 15. aprīlī Krustpilī dzimis Viesītes vidusskolas direktors (no 1987. gada) Andris Baldunčiks.

1931.gada 21. aprīlī Viesītes pagasta vecākais Voldemars Miezers nodibināja Viesītes mazpulku organizāciju.

1990. gada 21.aprīlī notiek Vislatvijas deputātu sanāksme Daugavas stadionā, kas atbalsta Latvijas Republikas deklarāciju.

1996. gada 23. aprīlī izveidota Viesītes televīzija, kas darbojās līdz 2008. gada aprīlim.

1958. gada 26. aprīlī Viesītē dzimuši: dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš un komponists, mūziķis un kultūras darbinieks Aigars Godiņš.

2010. gada 27. aprīlī Viesītes muzeja „Sēlija” Mazā Bānīša parkā atklāj tekstildarbnīcu.

2002. gada 30. aprīlī Viesītes Kultūras pils kino-konferenču zālē tiek pasniegtas Barikāžu piemiņas zīmes.

1989. gada 31.aprīlī notiek parakstu vākšana LTF domes valdes aicinājuma atbalstīšanai par teritoriālā karaspēka izvešanu no Latvijas.