Notikumi

Profesora Paula Stradiņa

120 gadu

atceres konference

2016. gada 9. septembrī Viesītes Kultūras pilī pulcējās tuvi un tāli viesi, Stradiņu kuplās dzimtas pārstāvji un interesenti, lai piedalītos atceres konferencē un dienas noslēgumā iepazītos ar P.Stradiņa piemiņas ekspozīciju Stradiņa skolā un piemiņas vietām Viesītē.

Konference iesākās ar divu izstāžu atklāšanu, kur piedalījās arī akadēmiķis Jānis Stradiņš. Izstāde “No Paula Stradiņa grāmatu plaukta” atceļojusi no Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzeja, un tajā skatāmi 19. gs beigu un 20. gs sākuma izdevumi, kas piederējuši prof. J. Stradiņam. Otra izstāde – fotogrāfiju reprodukcijas “Paula Stradiņa laiks” – veidota no muzeja “Sēlija” krājuma un P.Stradiņa māsas Minnas Vitomskas ģimenes arhīva fotogrāfijām.

Konferences atklāšanā īpašs brīdis bija divu dižu mūsu novadnieku Paula Stradiņa un Arvīda Žilinska satikšanās mūzikā. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu S.Valeres (čells) un L.Rasmaces (klavieres) izpildījumā izskanēja A.Žilinska 1982. gada augustā sacerētais skaņdarbs profesora Paula Stradiņa piemiņai “Elēģija”. Par to jāpateicas mūzikas pedagoģei Ievai Griņevičai, kas atrada šo piemirsto skaņdarbu un nodrošināja tā izpildījumu.

Ne mazāk emocionāla bija akadēmiķa Jāņa Stradiņa uzruna un viņa ģimenes dāvinājums Paula Stradiņa skolai – mātes Māres Stradiņas portrets (mākslinieks J.R.Tillbergs).

Konferencē uzstājās dr. Mārtiņš Šics un prof. Enoks Biķis, ar saviem jaunākajiem pētījumiem un atradumiem iepazīstināja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciālisti doc. Rita Grāvere un Mārtiņš Vesperis.  Doc. Maija Pozemkovska savu priekšlasījumu par P. Stradiņa māsu  dr. Annu Stradiņu papildināja ar iespaidīgu priekšmetu- no Medicīnas vēstures muzeja deponēto Annas Stradiņas albumu.

Detalizētu pārskatu par Viesīti gadsimtu mijā, kad te dzīvoja Pauls Stradiņš, sniedza muzeja “Sēlija” speciāliste Mg. philol. Ligita Levinska-Drozdova. Ar lielu interesi klātesošie noklausījās Viesītē pazīstamās Vecumnieku dzimtas pārstāves dr. Elgas Rēvaldes un pensionētās skolotājas Ģertrūdes Godiņas atmiņu stāstus par Paulu Stradiņu un viņa ģimeni.  Gan viņa, gan skolotāja Ģ. Godiņa ir no tiem cilvēkiem, kas personīgi pazina prof. P. Stradiņu un atceras šīs tikšanās.

Ar lasījumu “No tautas medicīnas līdz profesionālai medicīnai Neretas novadā” uzstājās Lidija Ozoliņa, kuras pētījumu papildināja emocionālie J. Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas lasījumi no rakstnieka darbiem.

Daudzviet Latvijā pazīst Allu Beļinsku, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāju, kas pastāstīja par savas biedrības darbu, palīdzot ģimenēm un bērniem ar šo  reto slimību.

Pēc konferences lasījumu daļas interesenti apmeklēja prof. Paula Stradiņa piemiņas ekspozīciju Stradiņa skolā un iepazinās ar vietām Viesītē, kas saistītas ar P. Stradiņa vārdu. Konferences dalībnieki nolika ziedus pie piemiņas akmens P. Stradiņa dzimtās mājas vietā, uz Paula Stradiņa vectēva Miķeļa Stradiņa māsas Ievas Stradiņas (Kupčs) kapa Vecajos kapos un pie P. Stradiņa pieminekļa.

Viesītes muzejs “Sēlija” pateicas akadēmiķim Jānim Stradiņam un Stradiņu dzimtas pārstāvjiem, visiem referentiem un konferences dalībniekiem par atsaucību un veiksmīgo sadarbību konferences sagatavošanā un norisē. Pateicība Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam par atbalstu un Kultūras pils darbiniekiem par konferences darba nodrošinājumu.

VIESĪTES MAZĀ BĀNĪŠA SVĒTKI kopā ar muzeju “Sēlija”

Uz svētkiem laipni gaidīti visi viesītieši un tuvi, tāli ciemiņi!

Copy of viesites depo 1928.g.

 

2016. gada 5. – 7. augusts –

Mazā Bānīša simtgades svinības

Pilsētas svētku pirmā diena

Kultūras pils koncertzāle
15:00 „Mazā Bānīša simtgades” SVĒTKU ATKLĀŠANA
Koncerts – vīru koris „Baltie bērzi” /Valmiera/
Izstādes „Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” atklāšana 2. stāvā
16:30 Piemiņas plāksnes atklāšana bijušajā Stacijas laukumā

Mazā Bānīša parks
17:00 – 21:00 SVĒTKU IESKANDINĀŠANA „Mazbānītis kopā sauc!”
Piedalās: Viesītes pūtēju orķestris, amatierteātris, grupa „PA”, Daudzevas pagasta dāmu deju grupa, Elkšņu, Rites, Sunākstes pagastu vokālie ansambļi

5. augustā muzeja nodaļa – MAZĀ BĀNĪŠA PARKS

 atvērta svētku dalībniekiem no 17:00 līdz 21:00

Muzeja nodaļa PAULA STRADIŅA SKOLA – SLĒGTA

 6. AUGUSTS

Pilsētas svētku otrā diena

/programma Viesītes pašvaldības mājaslapā /

Svētku dienā muzeja nodaļas –

Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola –

 atvērtas no 10:00 līdz 17:00 

14:00 aicinām uz izstādes atklāšanu Stradiņa skolā –

“PENSIONĀRES VAĻASPRIEKS”.

Zentas Juškevicas atgriešanās savā bijušajā skolā

 7. AUGUSTS

  Pilsētas svētku trešā diena

Mazā Bānīša parks

12:00 Sirsnīgas tikšanās pie Mazā Bānīša.

Dziesmas, dalīšanās atmiņās – bijušajiem dzelzceļniekiem, viņu ģimenēm un draugiem.  Pasākums ar „groziņiem” un vislabāko garastāvokli!

Uz 7. augusta tikšanos lūgums iepriekš pieteikties!

17-Copy (2) of dz-1

 

 

16.novembrī Paula Stradiņa skolas Kamīnzālē pulcējās muzeja darbinieki, bijušie dzelzceļnieki, viņu draugi, radinieki un īpaši aicinātie viesi, lai kopā atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu jau ceturto reizi pēc kārtas. Ikdienā ne katrs savās mājās var radīt svinīgu un svētkiem atbilstošu gaisotni, bet, kopīgi šos svētkus svinot, izjūtam šo īpašo valsts svētku noskaņu un kopības sajūtu. Te rit sarunas par mūsu valsts pagātni, skan gaiši un patriotiski vārdi, kas raisa lepnumu un rūpes par mūsu Latviju.

Paldies Evelīnai un Agnijai par piedalīšanos svētku sagatavošanā un norisē!

IMG_0068IMG_0206

IMG_0051

Valsts svētku svinības muzejā

Valsts svētku svinības muzejā. A.Mutules foto.

 

 

 

 

 

 

Ordeņu kapituls 2015. gada 22. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas Valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiruViesītes novada pašvaldības muzeja “Sēlija” vadītājai, pedagoģei un kultūrvēsturniecei Ilmai Svilānei.IMG_1365 - Copy

Atzinības krusts, IV šķira, Ilmai Svilānei piešķirts par ilggadējo ieguldījumu Latvijas kultūrvides, īpaši Sēlijas vēsturisko novadu, kultūrvēsturisko vērtību pētīšanā, saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Muzeja kolēģi un Viesītes novada pašvaldība sveic Ilmu Svilāni ar piešķirto apbalvojumu!