A. Kasinska balva

Arkādija Kasinska balva 2018 –

mākslinieces Ligitas Caunes glezna-

piešķirta

Viesītes vidusskolas skolniecei Enijai Grundmanei.

Atzinība-

    Viesītes vidusskolas skolniecei Endijai Grundmanei-

par veiksmīgu piedalīšanos Arkādija Kasinska BALVAS konkursā.

Sveicam!

ARKĀDIJA KASINSKA BALVAS 2018
KONKURSA NOLIKUMS

Konkurss veltīts Viesītes pilsētas 90 gadu jubilejai.
Temats: Viesītes stāsti.

1. Konkursa dalībnieki: Viesītes novada skolu 1.-12. klašu skolēni.
2. Darbu iesniegšana:
2.1. A. Kasinska balvas pretendents iesniedz vismaz 2 savus radošos darbus vizuālajā mākslā vai pētījumu novadpētniecībā.
2.2. Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona (-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot pamatojumu un īsu skolēna raksturojumu.
2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu autors.
2.4. Darbus jāiesniedz līdz 2018. gada 31. maijam Viesītes muzejā „Sēlija”.
3. Prasības iesniegtajiem darbiem:
3.1. Darbi atbilst konkursa tēmai – Viesītes stāsti.
3.2. Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.
3.3. Vizuālās mākslas darbiem jābūt ne mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.
3.4. Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem, veidotiem vai rakstītiem 2017. / 2018. mācību gada laikā.
4. Vērtēšana un apbalvošana:
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības „Sēlijas palete” mākslinieku plenēros „Sēlijas vasara”.
4.2. Balvai pieteiktie darbi tiek eksponēti izstādē laikā no 2018. gada 10. līdz 17. augustam. Darbus vērtē Balvas piešķiršanas komisija no Viesītes starptautiskā plenēra “Sēlijas vasara 2018” mākslinieku vidus.
4.3. Balvas piešķiršanas komisija piešķir vienu galveno Arkādija Kasinska balvu un veicināšanas balvas.
4.4. Balva tiek pasniegta plenēra noslēguma dienā 2018. gada 18. augustā.

Informācija par konkursu:
Viesītes muzeja „Sēlija” mājas lapā www.muzejsselija.lv, Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv
un izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.
Kontakttālrunis 27 071 996, e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv
Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete” un Viesītes muzejs „Sēlija”.

Vēlam veiksmi!