Ceļojošais fotoalbums

Ceļojošais fotoalbums izveidots 2011. gadā, godinot Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja, mūsu novadnieka Mārtiņa Buclera piemiņu. Tā ir paša Mārtiņa Buclera ideja – vienā albumā vākt Latvijas fotogrāfu darbus. Vairāk kā pirms simts gadiem, kad viņš to uzsāka, fotogrāfiju albums ceļoja no viena fotogrāfa pie otra pa pastu vai tika nogādāts ar kādu transporta līdzekli. Kurš saņēma albumu, tas ielika tajā savu fotografēto darbu un nosūtīja albumu tālāk nākamajam fotogrāfam.

Tagad mēs albumu veidojam, izmantojot mūsdienīgus pārvietošanas līdzekļus, un aicinām fotogrāfijas sūtīt pa e-pastu. Tas nozīmē, ka jūsu atsūtītās fotogrāfijas fiziski glabājas Viesītes muzejā “Sēlija” kā kopijas, izdrukātas uz A4 papīra, bet tās var arī ceļot e-vidē.

 

CEĻOJOŠĀ  E-FOTOALBUMA  NOTEIKUMI

  1. Fotogrāfs nosūta muzejam “Sēlija” pa e-pastu info[et]muzejsselija.lv JPG formātā vai A4 papīra formātā 1 – 3 savus darbus vienā sūtījumā, kļūstot par e-fotoalbuma dalībnieku.
  2. Autors nosūta savus darbus, ko piekrīt publiskot.
  3. Reizē ar fotogrāfijām pievieno to aprakstus ar ziņām par fotogrāfu un fotogrāfijām:

-fotogrāfa vārds, uzvārds, dzīves vieta (pilsēta, apdzīvota vieta), nodarbošanās, e-pasts;

-fotogrāfijas nosaukums, fotografēšanas- izgatavošanas laiks ( gads, datums) un vieta.

  1. Muzejs “Sēlija” patur tiesības šiem noteikumiem neatbilstošās fotogrāfijas neizmantot un dzēst.
  2. Muzejs “Sēlija” ir tiesīgs izmantot iesūtītās fotogrāfijas tikai ar autora vārdu, uzvārdu, par to iepriekš paziņojot fotogrāfam.
  3. Ceļojošā e-fotoalbuma dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar fotogrāfiju glabāšanas veidu un izmantošanu.
  4. Fotogrāfijas muzejs var izmantot izstāžu un ekspozīciju veidošanai, bukletu un citu izdevumu sagatavošanai, muzeja mājaslapai u.c.
  5. Fotogrāfijas muzejs “Sēlija” glabā muzeja USB diskā un to kopijas – albumā, kas tiek reģistrēts un pieder muzejam.
  6. Ceļojošā e-fotoalbuma Noteikumus vai to izmaiņas apstiprina Viesītes muzeja “Sēlija” Krājuma komisija.