Tūrisma informācijas punkts

Viesītes TIP dibināts 2007. gadā, sākotnēji tas atradās Viesītes Kultūras pilī, Smilšu ielā 2. Šobrīd TIP atrodas muzeja „Sēlija” nodaļā „Mazā Bānīša parks”.

Galvenais uzdevums saskaņā ar Tūrisma likuma 14. pantu ir informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā. Tūrisma informācijas punkta (TIP) uzdevums ir savākt un apkopot visaktuālāko informāciju par Viesītes novada tūrisma resursiem, produktiem, pakalpojumiem un piedāvāt tos klientiem – tūristiem.Viesītes TIP (Tūrisma informācijas punktā) ir atrodama informācija par visiem Latvijas novadiem, galvenokārt, par Sēliju un Zemgali.

TIP funkcijas:

  • Vāc, uztur, sistematizē un atjauno informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Viesītes novadā un Sēlijā, veic savas teritorijas mārketingu;
  • Sniedz vietējiem un ārzemju ceļotājiem, kā arī iedzīvotājiem objektīvu informāciju par tos interesējošām apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem, tūrisma pakalpojumiem un objektiem u. c.
  • Vada ekskursijas muzejā „Sēlija”, Viesītes pilsētā un novadā

TIP galvenie darbības virzieni:

  • Informācijas sniegšana tūristiem;
  • Informācijas vākšana un apkopošana;
  • Savas teritorijas mārketings;
  • Sadarbība ar uzņēmējiem (informēšana un izglītošana, sadarbības veicināšana tūrisma produktu veidošanai u.c.);

Darba laiks: O – Se 10.00 – 17.00

Adrese: A. Brodeles iela 7, Viesīte

Informācijai: tālr. 28 681 126, tip@viesite.lv

Viesītes muzejs „Sēlija” ir vieta, kur atpūsties visai ģimenei un saplānot nākamo galamērķi! Gaidīsim ciemos!