Darba laiks

 

 

Muzeja darba laiks:

 

Mazā Bānīša parks, A. Brodeles iela 7, Viesīte (tālrunis 28681126, 29116334),

10.00 – 17.00       O – Se

Paula Stradiņa skola, Peldu iela 2, Viesīte (tālrunis 29116334, 28681126, ),

10.00 – 17.00       O – Se

– Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets, Saukas pagasta pārvaldes ēka, Lone. Apmeklējumu lūdzam pieteikt iepriekš pa tālruni 26441743.

Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās.