Kalendārs

Muzeja aktivitātes 2018. gadā:

„Vēlās brokastis muzejā”- reizi mēnesī. Tikšanās ar dzelzceļnieku ģimenēm.

Simtgadu pīlādžu alejas un „Veselības pēdas” papildināšana.

Akcijas noslēguma gads – „Simts labie darbi”.

 17.01.2018. Prof. Paula Stradiņa 122. dzimšanas diena

24.01.2018. Tikšanās ar fotogrāfi Daigu Kalniņu viņas foto izstādē „Jēkabpils laikgrieži”

03.02.2018. Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2018” Rīgā

15.02.2018. Lekcija un ceļojošā izstāde “Garīgā veselība”

03.2018. Pārnovadu uzņēmēju dienas Aizkrauklē

24.03.2018. Sarunu pēcpusdiena muzejā „Rūgtās atmiņas”. Ekspresizstāde no muzeja krājuma.

04.2018. Simtgades pīlādžu alejas stādīšana, teritorijas sakārtošana atklāšanai

04.05.2018. Simtgades pīlādžu alejas atklāšana Balto galdautu dienā muzejā. Izstāde „Tā baltā gaisma, kas nedziest mūžam”, Viesītei – 90.

19.05.2018. „Muzeju nakts 2018”. „Te mans šūpulis kārts” – veltīta viesītiešiem.

04.07.2018. Piemiņas brīdis pie piemiņas akmens ebreju genocīda upuriem

29.06.2018. Paula Stradiņa Vārda svētki . Piemiņas brīdis pie pieminekļa prof. Paulam Stradiņam.

05.08.2018. Dzelzceļnieku svētki Mazā Bānīša parkā

10. – 17.08.2018. Arkādija Kasinska balvas pretendentu darbu izstāde

12.08.2018. Viesītes starptautiskā gleznotāju plenēra „Sēlijas vasara 2018” atklāšana

18.08.2018. Plenēra noslēgums. A. Kasinska balvas pasniegšana.

09.2018. Eiropas kultūras mantojuma diena

22.09.2018. Baltu vienības diena, pilskalnu sasaukšanās

10.11.2018. Ekspozīcijas „Vēstures klase” atklāšana, veltīta Viesītes pilsētas 90 un Latvijas valsts 100 gadiem. Akcijas „Simts labie darbi” noslēgums.        

12.2018. „29. Buclera lasījumi”. Fotogrāfijas nozarei veltīta konference.

12.2018. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža

21.12.2018. Ziemassvētki muzejā

 

Muzeja aktivitātes 2017. gadā:

Vēlās brokastis muzejā ik pēc 3-4 nedēļām Sēlijas mājā.

Latviešu gadskārtu ieražu svinēšana muzejā “Sēlija”

17.01.2017. Prof. Paula Stradiņa 121 dzimšanas diena

03.02.-05.02.2017. Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2017” 

18.03.2017. Pārnovadu uzņēmēju dienas Aizkrauklē 

31.03.2017. Akcija “Satiec savu meistaru” Mazā Bānīša parkā Aušana, adīšana, tamborēšana, koka suvenīru darināšana, kafejas “Alīda” stāsts un iepazīšanās ar izejvielām

22.04.2017. Lielā talka

02.05.2017.-03.05.2017. Baltā galdauta nedēļa muzejā – Simtgades pīlādžu alejas stādīšana

13.05.2017. Talka pie Sunākstes mācītājmuižas

20.05.2017. Muzeju nakts muzejā „Sēlija”, Muzeju nakts nosaukums: “Āžu miestā laiku neskaita”, Mazā Bānīša parkā un Paula Stradiņa skolā

29.06.2017. Pēterdiena Paula Stradiņa skolā

01.07.2017. “Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē” 

28.07.-30.07.2017.  Akcija “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”. Gājiens gar Latvijas robežu un koncerts Ilzu baznīcā.

06.08.2017. Dzelzceļnieku svētki

09.09.2017. IV Latvijas tūrisma informācijas tirgus

10.09.2017. Eiropas kultūras mantojuma diena

22.09.2017. Baltu vienības diena, pilskalnu sasaukšanās 

11.2017. Latvijas 99. dzimšanas dienas – Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas – svinības Paula Stradiņa skolā, Peldu ielā 2

12.2017. Viesītes Kultūras pilī Fotogrāfijas nozarei veltīta konference „Mārtiņam Bucleram 151” .

12.12.2017. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju 7. kontaktbirža, Jelgava

12.2017. Ziemassvētki muzejā 

 

Muzeja aktivitātes 2016. gadā:

Vēlās brokastis muzejā ik pēc 3-4 nedēļām Sēlijas mājā.

Latviešu gadskārtu ieražu svinēšana muzejā “Sēlija”

23.01.2016. Mediķu salidojums, atzīmējot prof. Paula Stradiņa 120. dzimšanas dienu, Paula Stradiņa skolā

02.02.2016. Sveču diena muzejā „Sēlija”

05.02.-07.02.2016. Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2016”, Rīgā

19.02.2016. „Paula Stradiņa lasījumi” – veltīti prof. Paula Stradiņa 120 gadu atcerei (pētniecisko darbu prezentācijas no Sēlijas novadu vidusskolām), Paula Stradiņa skolā

02.03.2016.-10.04.2016. Rokdarbu un mākslas pulciņa „Savam priekam” izstādes atklāšana un ekspozīcija, Paula Stradiņa skolā

21.05.2016. Muzeju nakts muzejā „Sēlija”, Muzeju nakts nosaukums: “Uzmanību! Durvis atveras!”, Mazā Bānīša parkā un Paula Stradiņa skolā

29.06.2016. Pēterdienas svinēšana Paula Stradiņa skolā

05.-07. augusts 2016. Mazā Bānīša simtgades svinības, Mazā Bānīša parkā

09.09.2016. „Veltījuma konference Paula Stradiņa 120 gadu atcerei”, Viesītes Kultūras pilī

16.11.2016. Latvijas dzimšanas dienas – Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas – svinības Paula Stradiņa skolā, Peldu ielā 2

10.12.2016. Viesītes Kultūras pilī Fotogrāfijas nozarei veltīta konference „Mārtiņam Bucleram 150” .

Muzeja aktivitātes 2015. gadā:

Vēlās brokastis muzejā. Ik pēc 3-4 nedēļām, Sēlijas mājā.

06.02. – 08.02.2015. Starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū „Balttour 2015”

27.-28.03.2015. “Satiec savu meistaru! 2015”

16.05.-17.05.2015. Muzeju nakts

29.06.2018. Pēterdiena muzejā

02.08.2018.Dzelzceļnieku svētki

16.08. – 23.08.2015. Biedrības „Sēlijas palete” gleznotāju plenērs,

05.09.2015. Alfrēda Godiņa piemiņas izstādes atklāšana

16.11.2015. Latvijas Valsts svētku atzīmēšana muze 

21.12.2015. Dzelzceļnieku Ziemassvētki