IV Latvijas tūrisma informācijas tirgū piedalīsies arī Viesītes TIP