Gada brīvprātīgais muzejā 2016 – bijušo Mazā Bānīša dzelzceļnieku un draugu grupa

Nominācijā “Gada brīvprātīgais 2016” tiek pasniegts atzinības raksts par muzeju darbam ziedoto laiku un ieguldījumu. Nominācijas mērķis ir uzslavēt un prezentēt brīvprātīgo darbu nozīmi un aktualitāti, kā vienu no sabiedrības līdzdalības formām muzejā. Balvas mērķis ir būt par paraugu citiem un izteikt pateicība jau esošajiem brīvprātīgajiem.

Gada brīvprātīgais muzejā 2016 – bijušo Mazā Bānīša dzelzceļnieku un draugu grupa. Balva tika pasniegta Muzeju dienas svinībās, kas tradicionāli notiek maija mēnesī, šogad LMB gada balva tika pasniegta Jelgavā 26. maijā.

Bijušo dzelzceļa darbinieku un draugu grupa atbalsta muzeju visās aktivitātēs kopš tā dibināšanas 2000. gadā, bet jo īpaši no 2005. gada, kad gatavojāmies Mazā Bānīša 90 gadu jubilejai un iedibinājām ikmēneša tikšanās pasākumu “Vēlās brokastis muzejā”. Muzeja brīvprātīgie palīgi pašlaik ir 14 bijušie Viesītes šaursliežu dzelzceļa (1916 – 1972) darbinieki, viņu ģimenes locekļi un draugi, kas paši strādājuši vai braukuši ar Mazo Bānīti, aktīvi palīdzējuši ekspozīcijas “Ar Mazo Bānīti pa Sēliju” veidošanā, pat ēku remontēšanā un teritorijas veidošanā, un tagad muzeja vērtību popularizēšanā: L. Jaksteviča, M. Jēriņa, R. Sirmovičs, R. Davidāne, M. Žikare, D. Spunīte, A. Bērziņa, I. Lasmane, Ā. Jurkevica, S. Griškena, E. Adamovičs, V. Pučka, R. Buiķe). Pa šiem gadiem Mūžībā aizgājuši pieci mūsu palīgi, kas bija pašos muzeja veidošanās pirmsākumos (J. Ābols, Dz. Krasovska, M. Buiķis, I. Gors, S. Klubure).

Muzeja ekspozīcija par Mazo Bānīti tapusi, viņiem līdzi darbojoties, dāvinot priekšmetus, tajā skaitā – fotogrāfijas. Palīgi piedalās visos muzeja pasākumos, palīdz organizēt un vadīt svētkus muzejā, tikšanās reizēs ar apmeklētājiem un pasākumu dalībniekiem dalās atmiņās par laiku, kad paši strādāja uz dzelzceļa, kad Viesīte bija Mazbānīšu galvaspilsēta, un visa viņu un pilsētiņas dzīve bija atkarīga no šaursliežu dzelzceļa un stacijas. Kopā organizējam Muzeju naktis, ikgadējos Dzelzceļnieku svētkus, Pēterdienas un Latvijas Valsts dzimšanas dienas. 2016. gads bija īpašs ar to, ka kopā jau no gada sākuma plānojām svētkus,  gatavojāmies un svinējām Mazā Bānīša simto gadadienu. Svinības notika 3 dienas augustā, un visās dienās viņi piedalījās, uzstājās, atklāja Stacijas laukuma piemiņas plāksni un trešajā dienā svinēja savus svētkus savu tuvāko draugu lokā.

Mēs viņus atbalstām un pateicamies par atsaucību un nesavtīgo palīdzību. Katru gadu rīkojam viņiem ekskursijas pa Latviju, tajā skaitā esam bijuši Mazā Bānīša darbošanās vietās. Aicinām uz muzeja svētkiem gan kā palīgus, gan kā svētku dalībniekus.

Priecājamies un lepojamies pat izteikto atzinību!

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska-Drozdova un muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne