Daily Archives: 2017. gada 1. augusts

Arkādija Kasinska balva 2017

Arkādija Kasinska balvu 2017 iegūst Salas vidusskolas 8. klases audzēknis Rodrigo Tučs.

Konsultante Salas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa.

Rodrigo piedalījās konkursā ar diviem 2017. gadā gleznotiem darbiem: “Krāsu putenī”, papīrs, guaša, ”Veikala atvēršana”, papīrs, akvarelis.

Balvas piešķiršanas komisija ar Pateicības rakstiem apbalvo:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases audzēkni Miku Andersonu,

Viesītes vidusskolas 9. klases skolnieci Tīnu Kosakovsku,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolnieci Sintiju Prodnieci,

Viesītes vidusskolas 11. klases audzēkni Jāni Silvestru Rudzātu.

Balvas piešķiršanas komisija pateicas pedagogiem, kas sagatavoja un pieteica balvas pretendentus:  Dacei Tropai, Dacei Kronītei, Sarmītei Ratiņai, Lijai Saldoverei, Sarmītei Stumbiņai un Līvijai Levinskai.

Arkādija Kasinska balvas 2017 pasniegšana notiks šī gada 5. augustā plkst. 18.00 Viesītē pilsētas svētku laikā.

Apbalvotos skolēnus un viņu pedagogus laipni aicinām ierasties uz apbalvošanas ceremoniju!