Kategorija: Arkādija Kasinska balva

Starptautiskais glezniecības plenērs “Sēlijas vasara 2018”

No 12. līdz 18. augustam Viesītē notiek Starptautiskais glezniecības plenērs “Sēlijas vasara 2018”, veltīts Viesītes pilsētas jubilejai.

Arkādija Kasinska balvu 2017 iegūst Rodrigo Tučs

Arkādija Kasinska balvu 2017 iegūst Salas vidusskolas 8. klases audzēknis Rodrigo Tučs.

Konsultante Salas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa.

Rodrigo piedalījās konkursā ar diviem 2017. gadā gleznotiem darbiem: “Krāsu putenī”, papīrs, guaša, ”Veikala atvēršana”, papīrs, akvarelis.

Balva tika pasniegta Viesītes pilsētas svētku laikā 5. augustā.

Sveicam Rodrigo!

Foto: Austra Niķe

Arkādija Kasinska balva 2017

Arkādija Kasinska balvu 2017 iegūst Salas vidusskolas 8. klases audzēknis Rodrigo Tučs.

Konsultante Salas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa.

Rodrigo piedalījās konkursā ar diviem 2017. gadā gleznotiem darbiem: “Krāsu putenī”, papīrs, guaša, ”Veikala atvēršana”, papīrs, akvarelis.

Balvas piešķiršanas komisija ar Pateicības rakstiem apbalvo:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases audzēkni Miku Andersonu,

Viesītes vidusskolas 9. klases skolnieci Tīnu Kosakovsku,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolnieci Sintiju Prodnieci,

Viesītes vidusskolas 11. klases audzēkni Jāni Silvestru Rudzātu.

Balvas piešķiršanas komisija pateicas pedagogiem, kas sagatavoja un pieteica balvas pretendentus:  Dacei Tropai, Dacei Kronītei, Sarmītei Ratiņai, Lijai Saldoverei, Sarmītei Stumbiņai un Līvijai Levinskai.

Arkādija Kasinska balvas 2017 pasniegšana notiks šī gada 5. augustā plkst. 18.00 Viesītē pilsētas svētku laikā.

Apbalvotos skolēnus un viņu pedagogus laipni aicinām ierasties uz apbalvošanas ceremoniju!

Mēneša priekšmets februārī – Arkādija Kasinska mākslas pulciņa dienasgrāmata

Viesītes vidusskolas zīmēšanas, rasēšanas skolotājs  Arkādijs Kasinskis (1950 – 1975) dzimis Sēlijas pašos austrumos – Kaplavas pagastā – 1928. gada 24. februārī.

Dienasgrāmatu rakstījuši mākslas pulciņa biedri no 1950. gada septembra līdz 1954. gada decembrim. Tad tajā ir baltas lapas, – dienasgrāmata bijusi pazudusi.  Ieraksti atsākas 1960. gada janvārī un beidzas ar pēdējo lapu 5. aprīlī, veiksmes vēlējumiem eksāmenos izlaiduma 11. klasei:

“Labi būtu, ja skolas beidzēji turpinātu nodarbības un mācības ar zīmuli, otu, neaizmirstu tos līdz ar aiziešanu no skolas. Ticēsim, cerēsim…”

Un tiešām, daudzi skolotāja A. Kasinska audzēkņi dzīvē veiksmīgi izmantoja pulciņā gūtās zināšanas, pat izvēloties mākslas ceļu, kļūstot par māksliniekiem un arhitektiem. Bet arī tie, kas par tādiem nekļuva, saglabāja mīlestību uz mākslu un atmiņas par savu skolotāju kā gaišu un bagātu personību.

Arkādija Kasinska balva -2016

Arkādija Kasinska Balva-2016 piešķirta divās nominācijās:

vizuālajā mākslā – Rites pamatskolas šī gada absolventei Veronikai Geroimovai –

mākslinieces Taigas Kalvišķes glezna,  a/e, 2012;

kultūrvēsturē – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas absolventei Aijai Andersonei –

mākslinieces Ligitas Caunes glezna “Vakars”, a/e, 2016.

Izsakām pateicību par piedalīšanos A. Kasinska konkursā:

Diānai Žuromskai, Kristai Dzikovičai, Lanai Aļohno un Kristiānai Liseckai.

2016.gada konkursam darbus iesūtījuši:

Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas 7. klases skolniece Diāna Žuromska,

Viesītes novada Rites pamatskolas 9. klases skolniece Veronika Geroimova,

Viesītes vidusskolas 5.a klases skolniece Krista Dzikoviča,

Viesītes vidusskolas 5.b klases skolniece Lana Aļohno,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolniece Aija Andersone,

Viesītes vidusskolas 12. klases skolniece Kristiāna Lisecka.