Kategorija: Mārtiņš Buclers

Fotogrāfijas vēsturei veltīta konference „27. BUCLERA LASĪJUMI” 10. decembrī

Vēl mēnesi iespēja piedalīties Mārtiņa Buclera digitālā e-fotoalbuma veidošanā

Aicinājums visiem Latvijas fotogrāfiem, profesionāļiem un amatieriem!

Viesītes muzejs “Sēlija” un Kultūras pils aicina Jūs piedalīties Mārtiņa Buclera digitālā e-fotoalbuma veidošanā!

Godinot Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja mūsu novadnieka Mārtiņa Buclera piemiņu viņa 150. gadskārtā, atjaunosim Mārtiņa Buclera iedibināto tradīciju – Ceļojošo fotoalbumu.Vairāk kā pirms simts gadiem viņš aicināja dokumentēt savas tautas dzīvi. Arī mēs aicinām fotografēt Sēliju, tās skaisto dabu, cilvēkus un notikumus. Aicinām sūtīt mums savas fotogrāfijas uz e-pastu fotoalbumsselija[et]gmail.com, norādot fotogrāfa vārdu, uzvārdu, darba nosaukumu, vietu un laiku. Tiks ievērotas autortiesības. Digitālā e-fotoalbuma “Mūsu Sēlija” demonstrēšana notiks šī gada decembrī – Mārtiņa Buclera mēnesī – Viesītes Kultūras pilī.

At.M.Buclers Viesītes fotogrāfa P.Grundmaņa foto

Marka Rotko mākslas centrā atklāta fotogrāfiju izstāde „Mārtiņš Buclers – 150”

24. aprīlī Viesītes domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un muzeja „Sēlija” pārstāvji – Ligita Levinska un Gunārs Spīdainis – devās uz Daugavpili, kur Marka Rotko mākslas centrā atklāja izstādi „Mārtiņš Buclers – 150”, kā arī lai satiktos ar Vilni Auziņu, nodibinājuma „FotoForma” fotogrāfijas pētnieku, un viņam izteiktu pateicību par ieguldījumu šīs izstādes tapšanas procesā.

Šajā dienā ikviens interesents nosvinēja Marka Rotko mākslas centra 3. gadadienu. Noslēdzot trīs darbības gadu ciklu, mākslas centrā tika atklāta jauna abstraktā ekspresionista Marka Rotko sešu oriģināldarbu ekspozīcija. Darbi aptver visus mākslinieka daiļrades periodus: agrīno, sirreālistisko, pārejas un klasisko. Ekspozīcija tika izveidota ar ASV vēstniecības Latvijā finansiālo atbalstu.

Svētku pasākuma laikā tika atklātas sešas jaunas izstādes, kurās skatāmi latviešu un ārvalstu mākslinieku darbi – Barbaras Gailes darbu izstāde „Debesis”, Baņutas Ancānes „Portreti”, Olgas Rēlas „Balto liliju sapnis”, izstāde „Mārtiņš Buclers 150”, Fotogrāfijas simpozija izstāde un Latgales mākslas izstāde „Untitled”. Tātad mākslas centrā šobrīd saplūst modernā māksla ar iepriekšējo paaudžu mākslas un fotogrāfijas devumu, tādējādi iespējamas vairākas metodes, kā aplūkot šos darbus. Marka Rotko mākslas centrs saglabājis savu misiju – daudzveidība dažādībā.

Protams, mūsu galvenais mērķis bija aplūkot Mārtiņa Buclera fotogrāfiju izstādi. Vilnis Auziņš precīzi un izteiksmīgi par Mārtiņa Buclera kā fotogrāfa devumu saka: „Mārtiņš Buclers ne tikai fotografēšanas amatnieku vidē ieviesa apjēgumu par fotogrāfijas unikālo sociālo lomu un līdz ar to arī autora atbildību par laikmeta vizuālo liecību hronista pienākumu. Pirms tam gandrīz pusgadsimtu fotogrāfija bija lietota personu spoguļattēla konservēšanai un publiski gandrīz nepamanītai laboratoriju līmeņa pētniecības vajadzībām. Gadsimtu mija uzaicināja fotogrāfijas nozari uz sociālo pētījumu skatuves, jo tā bija pierādījusi savu liecinieka uzticamību. Latvijā šo fotogrāfu augsto hronista misiju, iespēju diapazonu, vizuālo pierakstu krājuma daudzpusīgo un pārlaicīgo vērtību pirmais apjauta Sēlijas zemnieku dēls Mārtiņš Buclers.”

Izstāde ir apskatāma līdz jūlija sākumam, aicinu ikvienu apskatīt šo izstādi, un cerams, ka šī izstāde šogad tiks arī apskatāma pie mums!

Foto: Ligita Levinska

                                          Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska

Viesītes muzejs „Sēlija” akreditēts līdz 2021. gadam

IMG_0408

Viesītes muzejs „Sēlija” veiksmīgi un atzinīgi akreditēts uz pieciem gadiem, tas nozīmē, ka muzeja darbība ir kvalitatīva un ilgtspējīga, orientēta uz sabiedrības interesēm un vajadzībām. Akreditācijas komisija secināja, ka iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti.

Akreditācijas komisija, iepazīstoties ar muzeja iesniegtajiem materiāliem un apmeklējot muzeju 4. aprīlī, skrupulozi pārbaudīja muzeja darbības atbilstību Muzeja likumam un Ministru kabineta noteikumiem. 20. aprīlī muzeja vadītāja Ilma Svilāne un Viesītes domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs devās uz Rīgu, lai klātienē uzklausītu akreditācijas komisijas lēmumu un priekšlikumus.

Patīkami, ka akreditācijas komisija pamanīja un īpaši atzinīgi novērtēja muzeja darbinieku profesionalitāti un aizrautību, realizējot muzeja ieceres. Muzeja apmeklējumu skaits gadu no gada pieaug, 2015. gadā muzejā fiksēti 5,4 tūkstoši apmeklējumu. Atzinīgi novērtēts muzeja krājums, arī krātuve ir iekārtota atbilstoši dažādu materiālu saglabāšanas prasībām. Muzejam ir izveidots savs interneta portāls www.muzejsselija.lv, kur atrodama detalizēta informācija par muzeja piedāvājumu un aktuālajiem pasākumiem muzejā. Katru mēnesi tiek izraudzīts „mēneša priekšmets”, kurš aplūkojams mājaslapā. Turpat arī pievienota plašāka informācija par priekšmeta izcelsmi un nozīmību. Tika uzslavēts plašais muzeja piedāvājums un izglītojošās programmas. Tradicionāli muzejā tiek atzīmēti arī Valsts svētki un gadskārtu ieražu svētki. Katru mēnesi muzejs savās telpās uzņem dzelzceļniekus un viņu ģimenes Vēlajās brokastīs. Šīs tikšanās ir saistāmas ar muzeja pētniecisko darbu, jo to laikā tiek precizēti dzelzceļa vēstures fakti, pārspriesti seni notikumi, kopā aplūkotas fotogrāfijas.

Ļoti ceram, ka ikviens viesītietis ir gandarīts par valsts atzinumu, jo muzeja darbības būtība ir saikne starp pagātni un nākotni, tā ir iespēja pašiem saglabāt savu un senču vēsturi. Muzeja „Sēlija” kolektīvs pateicas visiem par palīdzību muzeja attīstībā un tēla izveidē. Paldies Viesītes novada pašvaldībai, Attīstības nodaļai, Viesītes vidusskolai, Kultūras pils pārstāvjiem, dzelzceļniekiem, visiem, kuri palīdzējuši un palīdz, papildina muzeja krājumu ar vērtīgiem priekšmetiem, atnāk ciemos un pastāsta par Viesītes novada vēsturi. Tikai kopā darot esam tik daudz sasnieguši!

                                               Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska

Viesītes TIP piedalās „Pārnovadu uzņēmēju dienā” Aizkrauklē

19. martā Aizkrauklē norisinājās izstāde un gadatirgus „Pārnovadu uzņēmēju diena”. Tajā piedalījās uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības un pakalpojumu sniedzēji no Aizkraukles un kaimiņu novadiem, kā arī no Aizkraukles draudzības pilsētas Biržiem (Lietuva).

Arī šogad Viesītes novada pašvaldība piedāvāja saviem uzņēmējiem un tūrisma sniedzējiem pārstāvēt savu novadu kopējā stendā, tādējādi dodot iespēju saviem uzņēmējiem un amatniekiem popularizēt savu produkciju un paplašināt noieta tirgu. Vienoto novada stendu pārstāvēja Jolanta Kovnacka ar „Alīdas” un „Paulīnes” kafeju un sukādēm, Dainis Gedušs ar medu un dažādu bišu produkciju, z/s „Priekšāres” ar dažādiem māju sieriem, biedrība „Zīle” ar rokdarbiem un koka darinājumiem. Biedrību „Zīle” pārstāvēja Dina Hodaseviča, Rasma Lisecka un Inārs Dreijers.

Viesītes TIP pārstāve Ligita Levinska iepazīstināja ar tūrisma objektiem Viesītes novadā, plānotajiem pasākumiem 2016. gadā, Mazā Bānīša simtgadi un akciju „100 labi darbi Viesītes bānītim, Latvijas simtgadi sagaidot”, kā arī par digitālā e-fotoalbuma „Mūsu Sēlija” veidošanas iespējām.

Viesītes novada pašvaldība izteica pateicību Dainai Malceniecei. Viņa saņēma nomināciju „Sievietei – uzņēmējai par mūža ieguldījumu augļkopībā”.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Ligita Levinska

Foto: Ligita Levinska

Aicinājums piedalīties Mārtiņa Buclera digitālā e-fotoalbuma veidošanā!

Aicinājums visiem Latvijas fotogrāfiem, profesionāļiem un amatieriem!

Viesītes muzejs “Sēlija” un Kultūras pils aicina Jūs piedalīties Mārtiņa Buclera digitālā e-fotoalbuma veidošanā!

Godinot Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja mūsu novadnieka Mārtiņa Buclera piemiņu viņa 150. gadskārtā, atjaunosim Mārtiņa Buclera iedibināto tradīciju – Ceļojošo fotoalbumu.

Vairāk kā pirms simts gadiem viņš aicināja dokumentēt savas tautas dzīvi. Arī mēs aicinām fotografēt Sēliju, tās skaisto dabu, cilvēkus un notikumus. Aicinām sūtīt mums savas fotogrāfijas uz e-pastu fotoalbumsselija[et]gmail.com, norādot fotogrāfa vārdu, uzvārdu, darba nosaukumu, vietu un laiku. Tiks ievērotas autortiesības. Digitālā e-fotoalbuma “Mūsu Sēlija” demonstrēšana notiks šī gada decembrī – Mārtiņa Buclera mēnesī – Viesītes Kultūras pilī.

Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi gaidot

Logo

Ar 1. martu tiek izsludināts Mazā Bānīša gads Viesītes novadā. Mūs gaida pasākumi un notikumi, saistīti ar Viesītes šaursliežu dzelzceļa simtgadi. Tiek izsludināta akcija “Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi gaidot”. Aicināti piedalīties visi Viesītes novada iedzīvotāji, gan pieaugušie, gan bērni, kā arī citi interesenti Latvijā un pasaulē. Skolas, iestādes, biedrības un organizācijas, interesentu grupas un arī individuāli katrs var nākt ar savu ierosināto labo darbu savā pagastā vai pilsētā, lai Mazais Bānītis, depo apkārtne, bijušais stacijas laukums un bānīša vietas pagastos šogad un arī turpmāk sagādātu prieku ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu viesiem. Dāvanas var būt arī nemateriālas!

Visa teritorija kopā ar pašu Mazo Bānīti un divām depo ēkām – šaursliežu dzelzceļa mezgls – iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes industriālais piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 8998.

Daudzi pasākumi Viesītes novadā šogad noritēs zem Mazā Bānīša zīmes, ņemot vērā arī to, ka šis gads ir arī Paula Stradiņa 120 gadu un Mārtiņa Buclera 150 gadu jubileju gads. Šī gada Muzeju nakts nosaukums ir “Uzmanību! Durvis atveras!”. Pēterdiena muzejā, Mazā Bānīša un pilsētas svētki, 9. septembra Veltījuma konference prof. Paulam Stradiņam un Mārtiņa Buclera mēnesis – decembris – pasākumi, kuri vistiešāk saistīsies ar minētajām trim jubilejām. Gada noslēgumā svinēsim e-fotoalbuma svētkus, apkoposim akcijas “100 labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi sagaidot” rezultātus. Labākie no labajiem darbiem saņems balvas. Mūs gaida interesants, radošs un daudzsološs gads! Lai mums visiem veicas!

Zīmējuma autore: Paula Plikša

26. Buclera lasījumi

“Bilde, pati mēma būdama, runā visās pasaules valodās bez valodas un padara vēl dzīvāku dzīvo vārdu.” (Mārtiņš Buclers) 12. decembrī fotogrāfijai veltītajā konferencē “26. Buclera lasījumi” tika uzdots retorisks jautājums “Kas šodien ir Mārtiņš Buclers?” un “Ko mums šodien nozīmē Mārtiņš Buclers?”

Aicina pieteikties fotoplenēram “Pa Buclera pēdām” Viesītē

Viesītē no 8. līdz 10. augustam norisināsies pēc kārtas sestais fotoplenērs “Pa Buclera pēdām”, uz kuru aicināti gan profesionāļi, gan arī foto entuziasti no visas Latvijas.

Plenērs “Pa Buclera pēdām” tiek rīkots latviešu fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera (1866-1944) piemiņai, lai stiprinātu Latvijas fotogrāfu kopienu, kā arī sniegtu iespēju attīstīt teorētiskās un praktiskās zināšanas foto jomā.

Šī gada programmā paredzēts iepazīt Viesīti un tās iedzīvotājus, tiks piedāvātas arī lekcijas par tipoloģiju fotogrāfijā un rīkots konkurss starp grupām – Fotokaujas, kuru dalībniekiem būs jāatlasa labākie plenēra laikā tapušie darbi. Žūrija izvērtēs un nosauks finālistus, savukārt uzvarētāju noteiks Viesītes iedzīvotāji.

Dalības maksa divām dienām – 30 eiro, kurā iekļauts transports no Rīgas uz Viesīti un atpakaļ, guļvieta, ēdināšana, kā arī lekcijas un nodarbības. Dalībniekiem vēlams ņemt līdzi portatīvo datoru.

Pieteikšanās līdz 3. augusta plkst. 24:00, rakstot uz e-pastu buclers[et]inbox.lv. Detalizētāku informāciju var iegūt, zvanot pa tālr. 28619776. Pasākumu atbalsta Viesītes novads un LKA Latvijas Kultūras koledža. Organizē apvienība “Kvadrāts” un biedrība “Pilsētas fotoklubs”.