Kategorija: Mazā Bānīša komplekss

Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē

1.jūlijā Mazā Bānīša parkā norisinājās pasākums “Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē”, lai iepazīstinātu ar senajām sēļu amatu prasmēm. Viesītē satikās Sēlijas amatnieki un mājražotāji – kultūras mantojuma lietpratēji, kopēji un nesēji. Programmas piedāvājumā bija “Kafejas stāsts” (Jolanta Kovnacka no Viesītes novada), klūgu groza pamatnes pīšana (Diāna Rutkēviča no Jaunjelgavas novada), izšūšanas demonstrējumi (Inese Bluķe no Jaunjelgavas novada), celošanas demonstrējumi (Baiba Bite no Jēkabpils novada), kokgriešanas demonstrējumi (Dainis Vecums no Jēkabpils novada), kalēja darbnīca (Kaspars Baltacis no Neretas novada), arī sēļu gastronomijas piedāvājums – Batviņu zupas pagatavošana (Rita Skrējāne no Jēkabpils novada). Ikvienam apmeklētājam bija iespēja piedalīties meistarklasēs, ieklausīties amatu prasmju noslēpumos un pieredzē, kā arī iegūt jaunas zināšanas. Visas amatu prasmju zināšanas ir gadsimtiem krātas, tāpēc tik vērtīgas. Piemēram, celošana, pēc arheologu domām, ir senākais jostu aušanas veids. Amatnieku piedāvājums un interese par to apliecināja, ka sēļu kultūra ir bagāta, daudzveidīga un dzīvotspējīga. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana ir pamats sēļu identitātes saglabāšanai.

Gada brīvprātīgais muzejā 2016 – bijušo Mazā Bānīša dzelzceļnieku un draugu grupa

Nominācijā “Gada brīvprātīgais 2016” tiek pasniegts atzinības raksts par muzeju darbam ziedoto laiku un ieguldījumu. Nominācijas mērķis ir uzslavēt un prezentēt brīvprātīgo darbu nozīmi un aktualitāti, kā vienu no sabiedrības līdzdalības formām muzejā. Balvas mērķis ir būt par paraugu citiem un izteikt pateicība jau esošajiem brīvprātīgajiem.

Gada brīvprātīgais muzejā 2016 – bijušo Mazā Bānīša dzelzceļnieku un draugu grupa. Balva tika pasniegta Muzeju dienas svinībās, kas tradicionāli notiek maija mēnesī, šogad LMB gada balva tika pasniegta Jelgavā 26. maijā.

Bijušo dzelzceļa darbinieku un draugu grupa atbalsta muzeju visās aktivitātēs kopš tā dibināšanas 2000. gadā, bet jo īpaši no 2005. gada, kad gatavojāmies Mazā Bānīša 90 gadu jubilejai un iedibinājām ikmēneša tikšanās pasākumu “Vēlās brokastis muzejā”. Muzeja brīvprātīgie palīgi pašlaik ir 14 bijušie Viesītes šaursliežu dzelzceļa (1916 – 1972) darbinieki, viņu ģimenes locekļi un draugi, kas paši strādājuši vai braukuši ar Mazo Bānīti, aktīvi palīdzējuši ekspozīcijas “Ar Mazo Bānīti pa Sēliju” veidošanā, pat ēku remontēšanā un teritorijas veidošanā, un tagad muzeja vērtību popularizēšanā: L. Jaksteviča, M. Jēriņa, R. Sirmovičs, R. Davidāne, M. Žikare, D. Spunīte, A. Bērziņa, I. Lasmane, Ā. Jurkevica, S. Griškena, E. Adamovičs, V. Pučka, R. Buiķe). Pa šiem gadiem Mūžībā aizgājuši pieci mūsu palīgi, kas bija pašos muzeja veidošanās pirmsākumos (J. Ābols, Dz. Krasovska, M. Buiķis, I. Gors, S. Klubure).

Pasākuma “Rullē ar Roli 2017” dalībnieki ciemojas Mazā Bānīša parkā_FOTO

 

Muzeju nakts 2017

Aizvadīta Eiropas Muzeju nakts, kam Viesītē bija dots nosaukums “Āžu miestā laiku neskaita”. Visas Latvijas muzeju kopīgā tēma bija Laiks, laika rats.

Muzeju nakts iesākās ar pašdarbības teātru kolektīvu uzvedumiem par seniem un vēl senākiem laikiem. Režisores Aijas Rancovas vadībā pie mums viesojās Mežāres bērnu un jauniešu amatierteātris “Sapņotāji” ar fragmentu no A.Brigaderes lugas “Maija un Paija”. Ar skaļiem aplausiem skatītāji sagaidīja Rites un Viesītes amatierteātru dalībniekus kopīgā uzvedumā “Āžu miesta Mazo Bānīti gaidot”. Kas tik nav Viesītē noticis Mazā Bānīša laikos!

Muzeju nakts 2017

Raidījuma “Latvijas pērles” sižets par Viesītes Mazo Bānīti

Raidījuma II daļā par Viesītes Mazo Bānīti:

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-perles/ka-viesites-mazbanitis-laudis-vizinajis-un-ka-kadreiz-selu-seta-.a82293/

2016. gada Mazā Bānīša Balvas laureāti

IMG_20160813_163145

Viesītes šaursliežu dzelzceļa (1916 – 2016) simtajā gadskārtā, ko atzīmējām 2016. gadā, tika nodibināts Viesītes pašvaldības apbalvojums par ieguldījumu un sasniegumiem Viesītes novada un Sēlijas kultūras, kultūrvēstures un garīgo vērtību radīšanā un popularizēšanā – Mazā Bānīša Balva. Šo balvu var piešķirt vairākas reizes gadā, tāpēc, iepriekšējo gadu noslēdzot, vēlreiz publicējam visu balvas laureātu sarakstu.

Ielūgums

Labo darbu nedēļa Mazā Bānīša parkā

IMG_3907Labo darbu nedēļā (no 17. līdz 23. oktobrim) 19. un 20. oktobrī Viesītes vidusskolas skolēni piedalījās Mazā Bānīša teritorijas uzkopšanā, grābjot lapas! Šie darbi tiek fiksēti akcijai „Simts labie darbi Mazajam Bānītim, Latvijas simtgadi sagaidot.”

Sakām sirsnīgu PALDIES 4.a (audzinātāja Sarmīte Milakne), 4.b (audzinātāja Iluta Bantauska), 10. (audzinātāja Iveta Daņiļeviča), 3.b (audzinātāja Baiba Masuleviča), 5.a (audzinātāja Sanita Berģe) un 5.b (audzinātāja Zina Pomjalova), kā arī vecākiem Sanitai Bantauskai un Ivetai Čūriškai!

Kopā pavadītas aktīvas un dzīvespriecīgas dienas, strādājot, pēc darba dzerot siltu tēju un sildoties pie ugunskura, kā arī izvārtoties pa lapu kaudzēm!

Foto: Ligita Levinska-Drozdova

Mazā Bānīša parkā paceļ Eiropas kultūras mantojuma dienu karogu

IMG_3616

Skaistā un bagātā atvasaras dienā Mazā Bānīša parkā tika atzīmētas Eiropas kultūras mantojuma dienas 2016. Karogs piešķirts Valsts nozīmes industriālajam kultūras mantojumam – Viesītes šaursliežu dzelzceļam. Svinīgajā pasākumā izskanēja ievadvārdi par šo dienu nozīmi, Aijas, Zandas, Inas un Sanitas skaistās refleksijas par Latvijas dabu, bagātībām un dzīvi, Viesītes pūtēju orķestra muzikāls sveiciens, sarunas ar dzelzceļniekiem, tāpat tika atklāta ekspress izstāde “Vieta – tā pati”. Karoga pacelšana tika uzticēta bijušajiem dzelzceļniekiem – mūsu zelta fondam! 2015. gadā “Šaursliežu dzelzceļa mezgls” Viesītē iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.