Kategorija: Bez tēmas

Muzeju nakts – 2018

Muzeju naktī abas muzeja nodaļas – Mazā Bānīša parks un Paula Stradiņa skola – atvērtas apmeklētājiem no 19:00 līdz 23:30.

Baltā galdauta svētki Paula Stradiņa skolā

Sagaidot Latvijas simtgadi un svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu aicinām visus novada ļaudis uz “Baltā galdauta” svētkiem. Svētkus rīko Viesītes muzejs “Sēlija” un Viesītes Kultūras pils.

Izstāde “Rakstnieces Lūcijas Ķuzānes radošā sadarbība ar Latvijas fotogrāfiem”

Viesītes muzeja “Sēlija” M. Buclera Fotogrāfijas kabinetā Lonē skatāma cieņas pilnu pārdomu un pagātnes apceres vērta izstāde, kas veltīta vienai no spožākajām Sēlijas literatūras zvaigznēm – Lūcijai Ķuzānei un tai gaismai un enerģijas spēkam, ko viņa veltījusi fotogrāfijas vēsturei mūsu valstī un viņas mīļajā Sēlijā. Viņa ir visur tur klāt, kur labestība, augsti ideāli un kur garīga spēka ļaudis pulcējas, lai paceltu, saglabātu un apmīļotu vēl nepamanītas vērtības, lai celtu tās gaismā, dotu tām spēku un ceļa maizi sasniegt  lasītāju, skatītāju un klausītāju sirdis.

Rakstnieces tēvs Kristaps Mednis bija viens no Mārtiņa Buclera daudzajiem skolniekiem fotogrāfijas kursos un viņa žurnāla “Stari” abonētājs un lasītājs. Droši vien tāpēc rakstnieces redzeslokā vienmēr bijuši jaunatklājumi fotogrāfijas vēsturē, bet jo īpaši, ja ir runa par viņas sirdij tuvām vietām un cilvēkiem. Šāda vieta jau vairāk kā četrdesmit gadu garumā bijusi arī Sauka.

Pārlapojot nu jau dzeltējušus astoņdesmito gadu laikrakstus, atrodam rakstus par Mārtiņa Buclera vārda atdzimšanu, dodot viņam pienākošos latviešu fotogrāfijas tēva godu. Pateicoties rakstniecei Lūcijai Ķuzānei un fotovēsturniekam  Pēterim Korsakam, lasītāji uzzina par savu ievērojamo novadnieku no Saukas Juču mājām. Vai tad nav lepnums par savu dzimto pusi, kas Latvijai devusi tik talantīgu un gaišu personību?

Mēneša priekšmets martā – skapis no Ošu mājām

Skapis piederēja Lienai Kasārei  (dzim. Grabovska, 1898-1982) un ir viņas garā mūža līdzgaitnieks. Tas bijis vēl viņas vecākiem Romulānu mājās pie Klauces ezera. Mājas kara laikā nodegušas, bet skapis pārceļojis uz „Sīpoliem” pie māsas.

1. pasaules kara laikā vecāki devušies bēgļu gaitās uz Krieviju, kur latviešu apmetnē nodzīvojuši līdz 2. pasaules karam. Tur Liena satikusi savu Augustu un nodibinājusi ģimeni. Vēl vācu laikā viņi atceļojuši atpakaļ uz Latviju, un jaunā ģimene apmetusies pie māsas „Sīpolos”. Skapis jau bijis labojams un ticis pārkrāsots.

Kad Mūžībā devies viņas dzīvesbiedrs, Liena ar skapi un citām mantām pārcēlusies uz „Ošiem” pie meitas Mirdzas.

Skapis bija aizslēdzams, un tajā glabājās Lienas visas īpašās lietas. Tās bija dažas viņas drēbes, rullīšos satīti dvieļi un palagi. Pirms nonākšanas skapī tie tika izdauzīti ar plakanu vāli un kļuva mīksti un gludi. Skapī glabājās Lienas lakatiņi, brilles, metāla konfekšu kārbiņas, kas parasti bija divas. Vienā bija konfektes ar papīriņiem, otrā – bez papīriņiem. Noteikti starp tām bija piparmētru konfektes. Te bija arī saņemtās vēstules un atklātnes, dažādi zāļu uzlējumi un zālītes. Liena nebija čakla baznīcā gājēja, bet skapī uz plaukta vienmēr atradās Bībele kā koferītis ar atslēdziņu. Skapis glabāja arī dažu labu noslēpumu. Tā te plauktā bija nolikts ādas maisiņš ar šņaucamo tabaku.

Skapī vienmēr smaržoja pēc zālēm, un tas bija tikai viņas skapis un tikai viņas mantas. Visa cilvēka sīkā iedzīve.

Nu jau labu laiku kā Liena atdusas Svaru kapsētā, bet viņas skapis uzsācis atkal jaunu dzīvi muzejā „Sēlija”, kur to restaurēja meistars Jānis Fišers. Skapim ir pāri 130 gadiem, pārdzīvotas vairākas paaudzes, un tagad tas ir liecinieks par laiku 19. gadsimtā, kad Eķengrāves apkārtnē vēl kalpoja mācītāji Stenderi.

Paldies Valdim Piekusam par vecmammas skapi un viņas dzīves stāstu!

Aptauja par tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību Viesītes novadā

Lai novērtētu tūrisma maršrutus un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darba efektivitāti novadā, kā arī apmeklētāju vēlmes un ieradumus, Viesītes TIP veic klientu aptauju.
AIZPILDĪT VEIDLAPU

Informācija

Šodien, 6. augustā, muzeja “Sēlija” apmeklējums bez maksas! Gaidām ikvienu ciemiņu! Lai mums visiem skaisti Viesītes pilsētas un Mazā Bānīša simtgades svētki!

Muzeja darba laiks – 10:00-17:00.

Pēterdiena muzejā

Lai priecīgi Līgo svētki!

Līgo svētki!

Darba laiks svētku dienās

Informējam, ka muzejs “Sēlija” slēgts no 25.03. līdz 28.03., savukārt 24.03. strādājam līdz 16:00!

Valsts svētku svinības Paula Stradiņa skolā

16.novembrī Paula Stradiņa skolas Kamīnzālē pulcējās muzeja darbinieki, bijušie dzelzceļnieki, viņu draugi, radinieki un īpaši aicinātie viesi, lai kopā atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu jau ceturto reizi pēc kārtas. Ikdienā ne katrs savās mājās var radīt svinīgu un svētkiem atbilstošu gaisotni, bet, kopīgi šos svētkus svinot, izjūtam šo īpašo valsts svētku noskaņu un kopības sajūtu. Te rit sarunas par mūsu valsts pagātni, skan gaiši un patriotiski vārdi, kas raisa lepnumu un rūpes par mūsu Latviju.